Zdravotnícke zariadenie patriace Reholi svätej Alžbety, ktorá má v zhruba dvojhektárovom areáli popri Špitálskej ulici aj kláštor, požiadalo o územné rozhodnutie na dostavbu a nadstavbu nemocnice koncom roka 2015. Už v marci nasledujúceho roka požiadalo o povolenie aj pre druhú etapu rozšírenia.

Prvá fáza sa týka šesťpodlažnej dostavby bloku B na Hollého ulici, ktorá zaberie niekdajší dvor s izolačným stromoradím, dnes využívaný na zásobovanie a podľa úradov nelegálne parkovanie zamestnancov. Doplní tak zástavbu na uličnú čiaru, 12 metrov od bytových domov. Druhá etapa rozšíri blok C vo vnútri areálu (pozrite si nákres prvej a druhej fázy rozšírenia).

Mesto žiada koncepciu rozvoja

„Prístavbu a nadstavbu bloku C považujeme za poslednú čiastkovú prestavbu v rámci modernizácie celého areálu. Akýkoľvek ďalší zámer prestavby v areáli, ktorý by mal za následok zmenu objemových parametrov existujúcich objektov a s tým súvisiaci nárast potreby parkovacích miest a úbytok existujúcich plôch zelene, bude hlavné mesto posudzovať až po schválení výsledného generelu celého zariadenia OÚSA,“ píše magistrát v záväznom stanovisku k zmene územného rozhodnutia.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety - vizualizácia dostavby bloku C Zdroj: EIA / OÚSA

Ako dodáva hovorkyňa mesta Zuzana Onufer, koncom roku 2016 zástupcovia onkologického ústavu deklarovali, že pripravujú celkový generel nemocnice. Hlavnému mestu ho však doteraz nepredložili.

TREND Reality oslovili Onkologický ústav svätej Alžbety so žiadosťou o stretnutie ku koncepcii rozvoja nemocnice a pripomienkam v konaniach. Vedenie ústavu však prostredníctvom hovorcu Petra Kresánka odkázalo: „Neštátny Onkologický ústav sv. Alžbety ako pokračovateľ rovnomennej nemocnice sa stará o chorých a lieči ich vo svojich priestoroch v centre Bratislavy už takmer 280 rokov. Prípadné rozvojové zámery rieši ústav priamo s tými, ktorých sa to týka, respektíve sú na to kompetentní: teda nie prostredníctvom médií.“

Po námietkach úrady ľudí vynechali

Kým pri rozhodovaní o prvej fáze museli úrady čeliť množstvu pripomienok od obyvateľov Hollého ulice, ktoré zamietli, do posudzovania druhej fázy ich už neprizvali ako účastníkov konania. Obyvatelia pritom podali žalobu proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, ktoré potvrdilo platnosť územného rozhodnutia vydaného mestskou časťou Staré Mesto. O schválení zmeny územného rozhodnutia sa dozvedeli až dodatočne a žalobu tak podali proti medzičasom neúplnému rozhodnutiu.

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík to vysvetľuje tým, že zmena sa týkala objektu vo vnútri areálu a nemá tak priamy vplyv na bytové domy. „Zo základných pravidiel správneho poriadku vyplýva, že konanie nemá zbytočne zaťažovať účastníkov, preto sa návrh prerokováva v rozsahu, v akom sa dotýka účastníkov,“ hovorí starosta.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety po dostavbe zníži odstup od bytoviek na 12 metrov Zdroj: TREND Reality

Spor medzi úradmi a obyvateľmi Hollého ulice spočíva práve v posúdení, či bude mať rozširovanie nemocnice vplyv na dopravu na Kolárskej, Heydukovej a Hollého a či zmenšenie odstupu izieb s onkologickými pacientmi a pracovísk s radiačnými látkami od bytových domov nezhorší kvalitu bývania. A či je vôbec možné zabezpečiť pre lekárov a pacientov štandard na úrovni 21. storočia v husto zastavanej a obývanej lokalite.

Ústav charakterizuje projekt ako „modernizáciu priestorov existujúcej nemocnice – onkologického ústavu, ktorý v súčasnosti funguje v stiesnených podmienkach. Navrhnuté je zlepšenie komfortu a štandardu prevádzky: vybudovanie hygienických buniek ku každej izbe, zázemia liečebných procesov, ambulancií, diagnostických prevádzok a zázemia lekárov“. Tvrdí, že sa nezvyšuje kapacita, ale kvalita zdravotnej starostlivosti.

Nové izby, lôžka a technológie

Nemocnicu v súčasnosti tvorí desať objektov so siedmimi lôžkovými a 25 bezlôžkovými oddeleniami, 74 odbornými ambulanciami a lekárňou, pracuje v nich 155 ľudí. Nemocnica v roku 2010 odkúpila od Slovak Telekomu ešte budovu na rohu Kolárskej a Heydukovej ulice. Hlavné bloky A s hlavným vchodom na Heydukovej ulici a B na Hollého ulici sú väčšinou lôžkové, blok C vo vnútri areálu je iba liečebný, s lineárnymi urýchľovačmi.

V rámci plánovanej dostavby majú pribudnúť veľkorysejšie priestory čakární so sociálnymi zariadeniami a bufetom, nové výťahy a ambulancie, izby pre pacientov v bloku B sa majú zväčšiť rovnako ako zázemie pre zamestnancov. Na najvyššom podlaží bloku B majú pribudnúť nové technológie s radiačnými látkami a v bloku C ďalší urýchľovač a tiež pacientske izby.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety - vizualizácia dostavby bloku B Zdroj: EIA / OÚSA

Celkovo v rámci oboch plánovaných zmien sa zastavaná plocha zväčší z 999 na takmer dvojnásobok 1 995 štvorcových metrov. Podlahová plocha blokov B a C narastie viac než dvojnásobne zo 4 300 na 9 854 m2. Počet lôžok v nemocnici sa síce v prvej etape pri siedmich nových izbách zvýši len o šesť, v druhej etape však pribudne 19 lôžok v bloku C, celkovo ich tak bude 220. Počet parkovacích miest zostáva 150.

Najcitlivejšia je doprava

Práve doprava je aj z pohľadu mesta, mestskej časti či polície najcitlivejším miestom rozvoja nemocnice. Aktuálne má onkologický ústav k dispozícii 62 parkovacích miest na parkovisku na Špitálskej ulici a 79 stojísk v areáli s vjazdom cez parkovisko. Ďalších deväť stojísk je s prístupom z Kolárskej ulice. Nemocnica má tiež prenajatých 11 parkovacích miest na Heydukovej a Hollého ulici od spoločnosti BPS Park.

Navyše, na spevnenej ploche za plotom na Hollého ulici parkuje 25 áut zamestnancov. O tieto miesta prídu pri dostavbe bloku B. Úrady však tieto stojiská neberú do úvahy a označujú ich za nelegálne parkovanie.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety využíva plochu určenú pre prístavbu na parkovanie zamestnancov Zdroj: TREND Reality

Kým v záväznom stanovisku k prvej etape hlavné mesto uvádza, že súčasných 150 parkovacích miest je postačujúcich, v stanovisku k druhej fáze už konštatuje, že výpočet statickej dopravy je nekorektný a neúplný. Celkové riešenie dopravnej situácie požadovalo v stanovisku aj Ministerstvo dopravy.

Pri prieskume 28. 9. 2016 bolo zistené, že všetky parkovacie miesta sú pre zamestnancov a nemocnica neumožňuje parkovať pacientom na parkovisku zo Špitálskej ulice. Pacienti a návštevy preto parkujú na uliciach na miestach určených pre rezidentov. V súčasnosti už je na parkovisku na Špitálskej tabuľa oznamujúca 27 miest vyhradených pre pacientov.