Projekt vytvorilo konzorcium architektonických firiem STHDI: Silver Thomas Hanley a DesignInc, ktoré riešilo dizajn nemocničných a laboratórnych priestorov, na dizajn exteriéru a verejných priestorov prizvali firmu McBride Charles Ryan (MCR).

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Fasády trinásťposchodovej budovy koncipovala MCR z osemdesiat percent zo skla. Biele organické tvary a línie, ktoré sa opakujú aj v interiéri, vytvorili kompozitnými materiálmi FFP a GRC.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Ako podotkol domáci blog The Red and Black Architect, tvarovo korešpondujú s vetvami brestov vysadených okolo budovy. Hlavná severná fasáda vyniká tienistou hlbokou kolonádou.

Dva mosty (pozrite si video) spájajúce na tejto strane budovu s Melbournskou kráľovskou nemocnicou, umožňujú rýchlo využiť operačnú sály v druhej budove. Zároveň s VCCC nadstavili túto nemocnicu o štyri podlažia.

Melbournské noviny The Age konštatovali, že budova skôr ako nemocnicu pripomína galériu umenia. To vlastne potvrdzuje, že autori dosiahli svoj cieľ, aby nepôsobila obvyklým neosobným dojmom.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Organický štýl, ktorý architekti rozvinuli v dokončovanom bytovom dome Banksia (68 m) v bývalých melbournských dokoch (pozrite si foto), doplnili farebne ozvláštnenými pásmi tónovaného skla.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Fialová, ktorá sa v prírode vyskytuje vzácne a výroba chemickou cestou bývala náročná, a tak aj utajovaná, sa tradične považuje za nezvyčajnú farbu. Riaditeľ ateliéru Rob McBride vidí medzi niekdajšími pokusmi ju vyrobiť a súčasnými onkologickými výskumami istú spojitosť – v oboch prípadoch občas rozhoduje o úspechu náhoda.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Na kontakt s prírodou, ktorý je dôležitý najmä pri dlhodobej liečbe, vytvorili Rush Wright Associates osem záhrad a terás. Najväčšou je strešná záhrada na siedmom poschodí (pozrite si video), kde vysadili viac ako sto odrastených nízko alergénnych stromov a kríkov, rozmiestili striešky poskytujúce tieň a stoly pre päťdesiat osôb.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Motívom vetvy (pozrite si video), opakujúcim sa až po interiérový architektonický detail, vyjadrili architekti tiež akcent na dokonalé podmienky spolupráce špecialistov – akcent na konektivitu. Integrácii výskumných pracovísk, ktoré zaberajú pätinu priestoru, pomáha, že laboratória, dimenzované pre šesťdesiat členné tímy, navrhli ako open-plan.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Medzi pódiom zdravotnej starostlivosti a hornú výskumnú časť vložili na siedmom poschodí priestory na neformálny kontakt špecialistov, kde je kaviareň a prednášková sála. Vo veľkorysej, dobre osvetlenej Hale privítania hojne použili domáce eukalyptové dreva. Oblé schodisko vedie do ordinácií, ale aj do wellness.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Vedľajšie centrálne átrium zaisťuje v tejto náročnej trojuholníkovej dispozícii prirodzené osvetlenie každého priestoru. Drevom obložený amfiteáter je v átriu istým prekvapením. Usporadúvajú tam prednášky, veď budova má aj vzdelávací program, široké stupne poskytujú tiež chvíľku oddychu, predovšetkým však nimi schádzajú pacienti do rádiografického oddelenia.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Vysoký priestor cez sedem podlaží, členený zvlnenými galériami, zvýraznený horizontálnymi pásmi, prirovnávajú k átria newyorského Solomon R. Guggenheim Museum (Frank Lloyd Wright, 1959).

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

VCCC, jediná austrálska štátna onkologická klinika, vznikla verejno-súkromným partnerstvom ministerstva zdravotníctva štátu Victoria a konzorcia troch spoločností. Umiestnili ju v biomedickom komplexe v štvrti Parkville zo začiatku nášho storočia s troma výskumnými ústavmi a štyrmi nemocnicami.

Austrálsku nemocnicu obdivuje celý svet, pripomína galériu umenia

Komplexné onkologické centrum štátu Victoria Zdroj: McBride Charles Ryan

Stala sa novou adresou dvetisícdvesto zdravotníkov a výskumníkov Onkologického centra Petra MacCalluma, ktoré obsadilo 85 percent priestorov. Susedí s budovou partnerskej lekárskej fakulty Melbournskej univerzity, situovanej na kraji univerzitného komplexu. V okolí je viacero iných významných súčasných stavieb, napríklad bytový dom Upper House.