Zmluvu o spolupráci dnes podpísali zástupcovia mesta Bratislava, mestskej časti Staré Mesto a občianskeho združenia Dobré m(i)esto, ktoré založila Nadácia HB Reavis. „Námestie slobody je jedným z najdôležitejších verejných priestorov Bratislavy a stav, v akom sa už dlhodobo nachádza, je dezolátny. Preto sme sa rozhodli tento priestor komplexne revitalizovať a som rád, že sem po rokoch opäť vrátime život,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Pol milióna na obnovu

Kým mesto na revitalizáciu prispeje sumou 120-tisíc eur, výrazne štedrejšie bude občianske združenie developera. Na rekonštrukciu vyčlenilo 500-tisíc eur. „Vnímame bolestivé miesta Bratislavy, preto sme sa rozhodli pomôcť magistrátu, Starému Mestu, ale najmä všetkým Bratislavčanom, aby mali Námestie slobody, ktoré bude dobrým, bezpečným, dôstojným a príjemným miestom plným zelene,“ uviedol Head of Development spoločnosti HB Reavis Slovakia Jakub Gossányi.

Keďže suma na celkovú rekonštrukciu nebude dostatočná, HB Reavis avizuje, že spustí fundraising, ktorého cieľom bude vyzbieranie ďalších prostriedkov od iných firiem či záujemcov.

Projekt je rozdelený do dvoch etáp. Prvá má prebehnúť v najbližších týždňoch. Zahŕňa prípravné práce zamerané na čistotu, bezpečnosť a úpravu zelene. Revitalizácia by sa mala dotknúť existujúcej dlažby, odpadkových košov, verejného osvetlenia, ako aj úpravy zelene.

Druhá etapa má začať vyhlásením architektonickej súťaže, ktorej výsledkom má byť nová podoba námestia aj fontány, ktorá je poznávacím prvkom námestia. „Je to najväčšia fontána v Bratislave a od roku 2007 je nefunkčná. Návrh riešenia určí verejná súťaž a do toho času ju vyčistíme od grafitov a buriny,“ uviedol I. Nesrovnal.

Kým v zahraničí je spolupráca developerov a samosprávy bežná, u nás je skôr výnimkou. Zaujímavé je pritom to, že obe strany sadnú za rokovací stôl aj v prípade schvaľovania projektu lanovky, ktorá má spojiť Petržalku s Nivami.

Mesto a HB Reavis sa zbližujú, developer zaplatí opravu námestia

Námestie slobody v Bratislave Zdroj: Mesto Bratislava

Keď začiatkom marca HB Reavis predstavil plán postaviť lanovku, mesto reagovalo rozpačito. „Bratislavčania už majú skúsenosti s rôznymi sľubmi, predstavami a víziami. Kým však nie je na stole konkrétny návrh, obsahujúci konkrétne riešenia napojenia na nosné dopravné systémy v meste, posúdenie vplyvov na dopravu, návrh vysporiadania pozemkov a v neposlednom rade financovanie, dovtedy takéto návrhy stále vnímame v rovine vízie, nie v rovine projektu,“ znelo oficiálne stanovisko vedenia mesta.

Už minulý týždeň však mesto zmiernilo názor. „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava víta každú takúto významnú iniciatívu zameranú na rozvoj hlavného mesta. Primátor Nesrovnal oceňuje záujem investorov podieľať sa na tomto rozvoji,“ znelo stanovisko mesta.

Nezištne?

Obe strany však odmietajú, že by išlo o záležitosť, ktorá môže investorovi  pomôcť pri schvaľovaní projektu lanovky či statusu významného investora. „Vôbec to nesúvisí s lanovkou. Je to nekomerčná aktivita, ktorou sme sa rozhodli podporiť projekty aj tam, kde nemáme svoje aktivity. Vnímame to ako sociálnu zodpovednosť,“ hovorí J. Gossányi.

Na otázku, či mesto na oplátku pomôže investorovi v projekte lanovky, primátor reagoval jednoznačne. „Takto to absolútne nestojí. O projekte sme sa začali baviť ešte v priebehu minulého roka, keď o lanovke nebolo ani chýru, ani slychu,“ uviedol pre TREND Reality I. Nesrovnal.

Mesto a HB Reavis sa zbližujú, developer zaplatí opravu námestia

Námestie slobody v Bratislave Zdroj: Mesto Bratislava

„Odmietam akékoľvek obchodovanie. Mesto postupuje pri hodnotení každého projektu podľa jeho kritérií. Hodnotíme to, ako prispeje k rozvoju mesta, ako zapadne do nosného dopravného systému, aké sú procesy, technologické a ekonomické náklady a podľa toho sa k tomu postavíme,“ vysvetľuje I. Nesrovnal.

Rozhodne postoj mesta

HB Reavis sa uchádza o štatút významnej investície, ktorá by mu výrazne uľahčila výstavbu projektu Stanice Nivy a celého okolia. Štatút musí schváliť vláda, tá sa však pred pár dňami rozhodla, že dá na stanovisko hlavného mesta.

„Predtým, ako sa rozhodnem predložiť materiál na rokovanie vlády, budeme mať oficiálne rokovanie s primátorom aj so starostami mestských častí Bratislavy. Bez súčinnosti a kladného stanoviska hlavného mesta vláda nemôže o takejto investícii rozhodnúť," skonštatoval pre TASR podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Konečné rozhodnutie v prípade udelenia statusu významnej investície by mala vláda urobiť do konca júna.