Od predstavenia plánov postaviť v Bratislave lanovku ubehol už mesiac. Debata sa nerozprúdila len medzi verejnosťou, ale aj na odbornej úrovni. Prispieť k nej mala aj konferencia „Nadzemka ako alternatívny spôsob verejnej hromadnej dopravy?“, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj. Aj ona dala odpovede na mnohé otázky. TREND zhrnul všetky známe fakty.

1. Prečo sa HB Reavis rozhodol postaviť lanovku?

Investor to vysvetľuje tým, že dal mestu sľub. „Viem, že ľudia nechápu, prečo do toho ideme a chceme investovať toľko peňazí a času. Celé to vzniklo asi pred rokom v kancelárii primátora Bratislavy, kde som sľúbil, že naša spoločnosť okrem výstavby novej autobusovej stanice pomôže mestu urobiť názor na dopravu ako takú. Lanovka bola prirodzeným vyústením nášho názoru,“ vysvetľoval  výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác.

Za projektom však nemusí byť len snaha poskytnúť alternatívnu formu dopravy. Lanovka má končiť v susedstve novej autobusovej stanice, ktorá má byť zároveň aj nákupným centrom. A práve prítomnosť lanovky by zvýšila jeho príťažlivosť.  Centrum by sa mohlo chváliť atrakciou, ktorou by sa odlíšilo od ostatných konkurentov nielen na Slovensku. Nakoniec, že lanovka má aj iné využitie, pripustil i samotný A. Rác. „Bude to aj atrakcia Bratislavy, lebo potrebujeme ďalšiu atrakciu,“ naznačil. Fakt je ten, že lanovka by sa určite zaradila medzi vyhľadávané atrakcie mesta.

2. Projekt zóny na Mlynských Nivách predstavila spoločnosť pred 11 rokmi. Prečo o lanovke hovorí až teraz?

Nápad postaviť lanovku vraj vznikol pred niekoľkými mesiacmi. Spoločnosť ho však verejne nechcela prezentovať. „Prečo sme neurobili prezentáciu? Prečo o tom nediskutujeme pol roka? Za tých 20 rokov máme toľko skúseností,  že vás môžem ubezpečiť, že ak by sme v rámci diskusie povedali - ideme robiť lanovku a urobíme ju v tejto trase, veľmi veľa tzv. rýchlopodnikateľov by skúpilo pozemky a nikdy by z toho nič nebolo,“ konštatoval A. Rác.

 3. Disponuje developer pozemkami, ktoré sú potrebné k realizácii lanovky?

HB Reavis hovorí, že z tohto pohľadu je všetko vyriešené. „Gros pozemkov, ktoré sú postihnuté týmto zámerom, sú v našom vlastníctve. Zvyšok patrí štátu alebo mestu,“ vysvetľuje slovenský šéf developera.

4. Pôjde skutočne o lanovku?

Pôjde. Aj keď sa pôvodne uvažovalo o rôznych variantoch, v hre je aktuálne už len jeden. Je to systém, ktorý poznáme z lyžiarskych či iných turistických stredísk. Ponad Dunaj by mali premávať kabínky, ktoré verejnosť bežne označuje pojmom lanovka. Developer by chcel realizovať projekt, ktorý využije jedno až tri laná. Aktuálne sa pritom rozhoduje, ktorú verziu uplatní.  

5. Aká bude trasa?

Že je projekt v štádiu vývoja dokazuje aj to, že sa stále dolaďuje. „Pôvodne sme uvažovali len o zóne Lido. Ale keď sme sa na to pozreli zo širšieho kontextu, tak nám dalo väčší zmysel ísť hlbšie do Petržalky,“ uviedol na konferencii projektový manažér HB Reavisu Ondrej Medvecký. Najnovšie sa hovorí o tom, že by mala lanovka začínať oproti Ekonomickej univerzite v Bratislave. Celkovo sa počíta so štyrmi zastávkami. Okrem spomínanej univerzity by mala lanovka zastavovať v Novom Lide, na Prístavnej ulici a v lokalite Mlynské Nivy.

15 otázok a odpovedí o pripravovanej lanovke v Bratislave

Trasa, ktorou má viesť lanovka. Zdroj: HB Reavis