Areál predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie firma M&M Real Park, s.r.o. Samotný pozemok má približne 1,85 hektára a leží v severnej časti mesta, určený je na prevádzky výrobného charakteru. Preto investor na jar tohto roka požiadal o zmenu funkčného využitia územia.

Postaviť tu chcú jeden objekt, tvarom aj funkciou rozdelený na dve časti – multifunkčnú budovu a hokejovú tréningovú halu. V rámci zázemia sa počíta s reštauráciou, detským svetom, posilňovňou, squashovými ihriskami a dvoma malými telocvičňami. Vzniknúť má do 22 pracovných miest.

Firma predpokladá štart výstavby na jeseň tohto roka s dokončením budúci rok pri odhadovaných nákladoch vo výške 4 milióny eur. Vzhľadom na rané štádium príprav i nutnosť zmeniť funkciu využitia územia ich však možno považovať za predčasné.

Vedľa plánovaného areálu má v budúcnosti prechádzať diaľnica D3, ktorá spojí sever Slovenska s Poľskom a Českou republikou cez Čadcu. Z nej je v súčasnosti rozostavaná len začiatočná časť na západe Žiliny ponad vodnú nádrž Hričov.

Popri výstavbe nových bytoviek, kancelárskych budov a obchodných centier získavajú na popularite aj športoviská. Hoci je zatiaľ väčšina z nich v štádiu príprav, či už je to bratislavský areál spájaný s hokejistom Ľubomírom Višňovským alebo aquapark pri Piešťanoch. Jednou z najväčších pripravovaných športových zón na Slovensku je Danubia Park na okraji hlavného mesta.