Oba sa líšia mierou zachovania existujúcej BMX dráhy, ktorej ponechanie ale bolo podmienkou schválenia zo strany račianskej samosprávy. Podľa TREND Reality je teda pravdepodobnejší variant číslo jedno, ktorý cyklistický areál zachováva.

Celková plocha má v oboch prípadoch presiahnuť 25-tisíc m2. Na rozsiahlom pozemku majú vzniknúť dve ľadové plochy a dvojpodlažný objekt. Na prízemí bude vstupná hala a športoviská, na poschodí zasa reštaurácia, ubytovacie kapacity, detský kútik a priestory pre správu objektov. Jedno podzemné podlažie bude len technologické.

Prvá možnosť počítajúca s ďalšou existenciou BMX areálu prináša necelých 10-tisíc štvorcových metrov zastavaných plôch, druhá o niečo viac. Namiesto cyklistických plôch zamýšľa investor vybudovať štyri tenisové kurty a tenisový klub. V takom prípade sa počíta aj s nárastom počtu návštevníkov, parkovacích miest má teda byť 135. Menší variant hovorí o 98 státiach.

Račianske športovisko od Višňovského odhaľuje podrobnosti

Športovisko v Rači - návrh variantu 1 Zdroj: LBG aréna

V projekte vznikne aj 25-metrový bazén, hlavným znakom samotnej budovy je plochá strecha spájajúca ľadové i vodné plochy. Podľa zámeru má výstavba začať v závere budúceho roka s plánovaným dokončením v roku 2018 pri celkových nákladoch okolo 9 miliónov eur.

Súčasného investora vybralo miestne zastupiteľstvo vlani v lete spomedzi troch súťažných návrhov. Pozemky získal do nájmu na tridsať rokov s opciou predĺženia na ďalších dvadsať. Celkové nájomné počas tejto doby bude jedno euro.

Mestská časť ale súkromníka zaviazala vybudovať multifunkčný športový komplex v lehote do dvoch rokov od získania stavebného povolenia, uhradiť sumu 300-tisíc eur, asanovať zvyšky futbalového štadióna a zachovať BMX areál. Samospráva hovorila aj o prevádzkovej dobe jednotlivých zariadení či zvýhodnených vstupoch pre školy.

Do portfólia Luka & Bramer Group patrí napríklad pôžičková spoločnosť Pohotovosť, investuje aj v oblasti alternatívnych zdrojov či   v potravinárstve. Aktívna je na realitnom trhu v Košiciach, v hlavnom meste zasa vlastní vyhorený amfiteáter, kde plánuje podľa starších informácií stavať novú obytnú zónu. Spoluinvestorom je aj hokejista Ľ. Višňovský.