Kraj prenajal nadácii areál bývalej strednej odbornej školy chemickej na 25 rokov. Podmienkou je vybudovanie a prevádzkovanie kreatívneho centra z vlastných prostriedkov. „Náš názor bol od začiatku taký, že tu má byť nízke nájomné a maximálna miera slobody, aby sme podporili kreatívny priemysel,“ povedal pri podpise zmluvy župan Pavol Frešo.

Stratégiou kraja je podľa neho podpora kreatívneho odvetvia, aby ľudia, ktorí sa chcú tvorivo uplatniť, nemuseli odchádzať do Brna, Prahy, Amsterdamu alebo iného mesta, ale mali miesto v Bratislave. Župa zároveň chce vytvoriť pozitívny príklad ako spolupracovať s komunitami, ktorý inšpiruje aj ďalšie samosprávy.

Kreatívci z Cvernovky sa presťahovali, pozrite si nové priestory

Nová Cvernovka - interiér školy Zdroj: TREND Reality

Správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj pripomenul, že nápad posunúť komunitu, ktorá prirodzene vznikla v Cvernovke, na vyššiu úroveň, existuje už vyše roka. „Od začiatku nám nešlo o zachovanie toho, čo bolo v Cvernovke, ale o poukázanie, že ľudia prinášajúci nové myšlienky sú hybnou silou pre mesto a kraj nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska kvality života,“ vysvetľuje.

Udržateľné financovanie

Viliam Csino z Nadácie Cvernovka dodáva, že je dôležité, aby takýchto centier fungovalo v Bratislave aj iných mestách viac. Proces rokovaní s krajom označil za extrémne efektívny a rýchly. „Projekt má dlhodobo udržateľné ekonomické nastavenie. Akýkoľvek zisk, ktorý sa fungovaním kreatívneho centra vytvorí, bude použitý na tvorbu programu a zhodnocovanie areálu a budovy,“ zdôrazňuje V. Csino.

Kreatívci z Cvernovky sa presťahovali, pozrite si nové priestory

Nová Cvernovka - interiér školy Zdroj: TREND Reality

Prenájom schválilo v júni zastupiteľstvo kraja. Internát má nadácia prenajatý na najbližší rok za jedno euro a budovu školy za 60-tisíc eur ročne. Nadácia sa zaviazala preinvestovať na rekonštrukciu školy 740-tisíc eur, z toho v prvom roku 350-tisíc. Investície sa započítajú do sumy nájmu. Na internát má nadácia opciu, podmienkou je do roka predstaviť zastupiteľstvu kraja zámer jeho využitia. Ak ho zastupiteľstvo schváli, nájom sa predĺži na 25 rokov.

Nadácia rokuje s bankou o poskytnutí úveru. Zároveň rozbehla zbierku na financovanie prvých prác, ktoré sa už začali. Zdevastovanú budovu treba vypratať a štvorhektárový areál pokosiť.

Z Cvernovky do Školy

Nové kreatívne centrum zatiaľ nemá oficiálny názov. Podľa B. Čavoja sa postupne do slovníka ľudí dostáva pomenovanie Škola. Vystihuje minulosť budovy a zároveň odlišuje nové priestory od Cvernovky. Zatiaľ sa medzi nájomníkmi diskutuje, či zadať vytvorenie identity kreatívneho centra profesionálom, alebo sa vymyslí zdola.

Ateliéry sa už vysťahovali z Cvernovky, ktorú čaká prestavba, do konca júla musia odovzdať kľúče. Zhruba polovica prešla do internátu, ďalší si našli iné priestory. „Máme od nich prísľub, že po dokončení rekonštrukcie školy sa vrátia a budú fungovať v rámci komunity,“ hovorí B. Čavoj.

Kreatívci z Cvernovky sa presťahovali, pozrite si nové priestory

Nová Cvernovka - interiér školy Zdroj: TREND Reality

Ateliéry z Cvernovky podľa neho môžu zaplniť budovu školy na 60 až 70 percent. Nadácia však má dopyt aj zvonka, po dokončení rekonštrukcie by tak budova mohla byť na 90 percent naplnená.

Rekonštrukcia by mala prebiehať ako obnova nebytovej budovy. Nadácia vybuduje priestory a základné siete, ktoré by sa mohli kolaudovať v januári. Následne sa pustí do stavebných konaní na jednotlivé funkcie ako klub alebo eventový priestor, samotné ateliéry si budú zariaďovať nájomcovia sami.

Kraj má ďalšie projekty

P. Frešo zdôrazňuje, že okrem zachovania ekosystému z Cvernovky bolo motiváciou kraja ukázať pozitívny príklad, ako efektívne podporovať komunitu a je pripravený odovzdať know-how komukoľvek, kto prejaví záujem.

Práve na prerokovania zámeru Nadácie Cvernovka si prišli po nápady aj aktivisti známi z projektu detského centra Ráčik. Výsledkom je nízkoprahové centrum pre tínedžerov, ktoré vytvoria v nevyužívanej jedálni pri Peknej ceste v Rači. Zámer bol schválený na júnovom zastupiteľstve kraja.

Kreatívci z Cvernovky sa presťahovali, pozrite si nové priestory

Nová Cvernovka - interiér školy Zdroj: TREND Reality

Podľa P. Freša priniesli fundrisingový systém financovania. Kraj zas tvrdo požaduje, aby po celý čas prenájmu fungovala dohodnutá aktivita, podobne ako v prípade Cvernovky. „Nepochybujem, že to dodržia, ale vieme ako to na Slovensku funguje, robíme to preto, aby ich odtiaľ nemohol niekto vytlačiť. Náš zámer bol poskytnúť im pozadie, aby nemuseli nejakému tlaku čeliť sami,“ vysvetľuje župan. Ďalší komunitný projekt sa pripravuje v Karpatoch, je však len v štádiu diskusií.

Pre župu je podľa neho takáto spolupráca veľmi výhodná, pretože podporuje to, čomu verí. Podpora kreatívy a kultúry je v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zároveň kraj má objekty, ktoré nedokáže využiť, preto je ochotný poskytnúť ich komunite, ktorá má pre ne náplň.

Kreatívci z Cvernovky sa presťahovali, pozrite si nové priestory

Nová Cvernovka - terasa školy Zdroj: TREND Reality