Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini na brífingu spresnil, že žiadosti nateraz stiahli po vzájomnej dohode samotní investori v obave o svoju reputáciu vzhľadom na politický a verejný tlak, ktorý okolo žiadostí vznikol.

K postoju koaličných partnerov sa nevedel vyjadriť, vzhľadom na to, že rozporové konania o pripomienkach sa už neuskutočnili. Priznal však, že na prerokovaní zásadných pripomienok na úrovni ministrov trvali už len rezorty pôdohospodárstva (SNS) a životného prostredia (Most-Híd).

P. Pellegrini považuje stiahnutie návrhov za prehru rozvoja Bratislavy. „V prípade realizácie investícií v siedmich rokoch v Bratislave mohol nastať významný boom, tieto investície mohli skokovo posunúť hlavné mesto dopredu,“ myslí si vicepremiér. Bratislava podľa neho musí súperiť o investície a firmy s mestami ako Viedeň a Budapešť.

Pripomenul, že Bratislava nemá priestory na svetové kongresy, pociťuje nedostatok kvalitných kancelárskych priestorov a neponúka mladým Slovákom, ktorých by sme chceli pritiahnuť naspäť zo zahraničia podmienky, na aké si tam zvykli.

„Bolo a stále aj je veľké množstvo diskusií, čo je verejný záujem. Určite dobudovanie jednej významnej vetvy električkovej trate musí byť verejným záujmom pre Bratislavu. Dobudovanie ďalšieho typu transportu ponad Dunaj môže byť určite považované za verejný záujem. Vybudovanie záchytných parkovacích domov tam, kde bude ústiť diaľnica do Bratislavy je verejný záujem,“ vymenúva podpredseda vlády.

Tlak verejnosti proti schváleniu štatútu považuje za čisto populistický a čiastočne za kampaň miestnych poslancov pred voľbami do VÚC. „Pri veľkých investíciách treba buchnúť po stole a prekričať tých krikľúňov, ktorých je síce málo, ale sú extrémne hluční, a nájsť odvahu pokračovať v týchto investíciách po celej krajine,“ dodáva P. Pellegrini.

Podľa podpredsedu vlády štát štatútom významnej investície chráni investorov aj „pred určitým zvláštnym správaním zástupcov samosprávy, ktorí veľmi radi zdržujú veci, čakajú kým ich niekto príde presvedčiť, alebo prosiť, alebo prinesie na stôl nejaké iné argumenty“. Podľa neho sa na to sťažujú investori na celom Slovensku.

Poslanci Ján Budaj, Ondrej Dostál a Gábor Grendel, ktorých vicepremiér menovite nadol, reagovali vyhlásením, že P. Pellegrini vystupoval ako obhajca developerov. Odkázali mu, že namiesto podpory čisto komerčných megaprojektov by mal vybaviť investície do regiónov, kde ich potrebujú. Lucia Štasselová, ktorá ich vyhlásenie podporila, dodáva, že skokový rozvoj nie je pre mesto prirodzený.

Za projektmi si firmy stoja

„Náš projekt Stanica Nivy – Smart City má pre Bratislavu silný verejný prínos a za jeho kvalitami si jednoznačne stojíme. Postupovali sme v súlade so zákonom, proces však ukázal, že slovenská legislatíva nie je pripravená na tento typ schvaľovania investícií,“ vysvetlil stiahnutie žiadosti výkonný riaditeľ HB Reavis pre Slovensko Adrián Rác.

„Aj napriek stiahnutiu našej žiadosti sme presvedčení, že realizácia zámeru Spojená Bratislava je v záujme mesta aj jeho obyvateľov, a teda aj vo verejnom záujme. O štatút významnej investície sme žiadali nie v snahe obísť kompetencie mesta a platné povoľovacie procesy alebo získať nejaké finančné úľavy alebo stimuly. Naopak, naším hlavným cieľom bolo dať rozvoju Bratislavy potrebný impulz a tým, že dáme nášmu zámeru váhu a prioritu, zrýchliť jeho realizáciu,“ hovorí Peter Korbačka z J&T Real Estate.

Investori sa zhodujú, že k rozhodnutiu stiahnuť žiadosti ich viedol „neštandardný priebeh vnímania žiadosti a komplikované procesy sprevádzajúce jej schválenie“ a tiež „snaha o ďalšie precizovanie detailov v úzkej spolupráci s hlavným mestom Bratislava, vládou SR a všetkými zainteresovanými orgánmi.

P. Pellegrini hovorí o tom, že treba zmeniť zákon o významných investíciách, ktorý bol pripravený ešte koncom 90. rokov pre príchod automobiliek. Vzhľadom na to, ako sa mení ekonomika, budú prichádzať atypické investície a zákon preto treba rozšíriť o nové typy investícií, aby sa dali bez rizík označiť za významné vo verejnom záujme.

Developeri plány nemenia

Obaja investori zdôrazňujú, že ich plány sa nemenia. „Ak nám hlavné mesto prejaví podporu a poskytne súčinnosť, budeme pokračovať aj v budovaní nových električkových tratí,“ dodáva P. Korbačka. „Na projektoch budeme pracovať ako doposiaľ, očakávame však predĺženie časového horizontu nových projektov,“ pridáva sa A. Rác.

Do budúcnosti navrhuje šéf HB Reavisu zriadiť odbornú pracovnú skupinu všetkých zúčastnených inštitúcií aj strán, aby sa otvorila konštruktívna diskusia a predišlo sa neopodstatneným výhradám.

Podľa pôvodných plánov mal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložiť návrhy na udelenie osvedčenia o významnej investícii pre developerov na rokovanie vlády 13. decembra. Malo ísť o výjazdové rokovanie v Bratislave, kde mala vláda udeliť hlavnému mestu aj dotáciu na rozvoj. Premiér Robert Fico však potvrdil, že rokovanie vlády bude venované hlavnému mestu, ktoré dostane dotáciu 13 miliónov eur.

Developeri žiadali o štatút významnej investície pre projekty v blízkosti centra Bratislavy s celkovými nákladmi každej firmy presahujúcimi miliardu eur. HB Reavis predložil žiadosť pre projekt Stanica Nivy – Smart City už v marci prostredníctvom spoločnosti Smart City. J&T Real Estate ho napodobnil v auguste projektom Spojená Bratislava.

Čo je významná investícia

  • stavba s investičnými nákladmi najmenej 100 miliónov eur
  • jej realizáciou sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest
  • vláda Slovenskej republiky rozhodne, že je vo verejnom záujme
  • podmienkou je začať výstavbu do 12 mesiacov od získania osvedčenia a preinvestovať 100 miliónov eur do 7 rokov
  • ak investor nezačne stavať načas, osvedčenie stratí platnosť, ak do siedmich rokov nepreinvestuje sto miliónov, alebo pozemky uvedené v žiadosti využije na iný účel, zaplatí pokutu vo výške 15 % zo sumy investičných nákladov

Aké výhody prináša štatút významnej investície

  • zjednodušenie vyvlastňovania
  • garancia dodržania zákonných lehôt konaní
  • stavba nepodlieha miestnemu poplatku za rozvoj
  • možnosť dohodnúť v Memorande o porozumení ďalšiu pomoc

Oba zámery obsahujú viaceré projekty v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Petržalka. Developeri deklarujú, že im nejde o vyvlastňovanie pozemkov, ale len o urýchlenie povoľovacích konaní a zmien územných plánov.

Žiadosti vyvolali množstvo pripomienok

Do žiadostí o udelenie osvedčenia o významnej investícii pre zámery administratívnych a nákupných centier, bytov, autobusovej stanice a sľubovanú infraštruktúru v podobe parkovacích domov, novej električkovej trate a nadzemnej dráhy však zahrnuli aj pozemky vo vlastníctve štátu a mesta.

V rámci skráteného termínu na podávanie pripomienok prišlo k žiadosti HB Reavisu 28 pripomienok a k žiadosti J&T Real Estate 37 pripomienok, vrátane hromadnej pripomienky k obom projektom spísanej samosprávnymi politikmi a podpísanej vyše 1 100 podporovateľmi. V oboch prípadoch tvorili aspoň polovicu zásadné pripomienky.

HB Reavis a J&T Real Estate nedostanú od vlády štatút významných investícií

Zámer HB Reavisu Stanica Nivy - Smart City Zdroj: HB Reavis

Námietky žiadali najmä konkretizovať v čom by mal byť verejný záujem na výstavbu týchto projektov, spresniť záväznosť ich realizácie, odôvodniť zahrnutie pozemkov v štátnom vlastníctve do projektov. Návrhu tiež vyčítali chýbajúce vyčíslenie vplyvov na rozpočet verejnej správy, najmä preto, že na významné investície sa nevzťahuje miestny poplatok za rozvoj platený samospráve.

Spochybňovali tiež počet vytvorených nových pracovných miest a žiadali podložiť navrhované dopravné riešenia štúdiami. Ministerstvo kultúry rázne odmietlo vedenie električkovej trate popred budovu Slovenského národného divadla.

Pripomienky žiadali tiež posúdiť projekty z pohľadu vplyvov na životné prostredie a urobiť aktuálny komplexný monitoring znečisťujúcich látok pochádzajúcich zo zdrojov rafinérie Apollo a prevádzky Gumon v pôde a vode.

HB Reavis a J&T Real Estate nedostanú od vlády štatút významných investícií

Zámer J&T Real Estate Spojená Bratislava Zdroj: J&T Real Estate

Proti vydaniu osvedčenia o významnej investícii pre HB Reavis a J&T Real Estate hlasovali aj poslanci mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, rovnako aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v uznesení žiadali primátora informovať o tomto uznesení Úrad vlády Slovenskej republiky a príslušné ministerstvo.

Primátor Ivo Nesrovnal v stanovisku pre Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu neuviedol priame odporúčanie alebo súhlas či nesúhlas s udelením osvedčenia. Doteraz verejne neprezentoval jasný postoj k žiadostiam developerov. Aj v pondelok len zopakoval, že o tom rozhoduje vláda a nie mesto.

„Hlavné mesto SR Bratislava víta rozvoj na svojom území, pretože pre nedostatok financií nemá možnosť si ich projektovať,“ dodáva primátor. Tvrdí, že žiadosti chcel doplniť o šesť bodov tak, aby bol zachovaný verejný záujem, investície do verejných priestorov a zapojenie obyvateľov do procesov. Vyriešiť tiež mali poplatok za rozvoj.