Podľa mestského poslanca Miloslava Hatalu sú myšlienky o zavedení stavebnej uzávery vyvolané tlakom stavebníkov, ktorí majú veľký záujem stavať v centre Nitry.

„Zatiaľ ide iba o vypracovanie právnej analýzy. Je potom to na nás, či ten inštitút využijeme. V poslednom čase je ale veľký tlak investorov, ktorí samozrejme využívajú všetky možnosti, ktoré majú v rámci súčasných pravidiel. Ide o to, aby sme získali väčší časový priestor na rozhodovanie o tom, či sú predkladané investičné zámery v súlade so záujmami mesta. Nehovorím, že stavebnú uzáveru hneď využijeme, ale zastupiteľstvo bude mať aspoň informácie o takejto možnosti,“ hovorí M. Hatala.

Podľa mestského poslanca Štefana Štefeka je vyhlásenie stavebnej uzávery vo vybraných častiach mesta jednou z možností na reguláciu výstavby. Zároveň však upozornil aj na obmedzenia, ktoré so sebou prináša.

„V minulosti bola takáto uzávera napríklad v úseku od železničnej trate po Novozámockú ulicu v mestskej časti Horné a Dolné Krškany. Výsledkom bolo, že ľudia si tam nevedeli ani strechu opraviť, nemohli si zatepliť domy. Treba si dávať pozor na to, do akého hlbokého procesu sa púšťame. Preto je dobré, ak hneď nepôjdeme do ostrého riešenia, ale najskôr sa zoznámime s právnou analýzou,“ pripomína Š. Štefek.