„Prvým krokom bude zrušenie všetkých magistrátnych parkovacích miest, odstránenie áut bez povolenia parkovať v tomto území a nahradenie chýbajúcich rezidentských parkovacích miest na Uršulínskej vo večerných hodinách pre obyvateľov Klobučníckej a Nedbalovej ulice,“ spresnila bratislavská samospráva.

Meškanie pre rekonštrukciu domov

Na Klobučníckej má následne osádzať 14 vzrastlých stromov. Ide o jedno z takzvaných rýchlych riešení vo verejnom priestore bratislavského Námestia SNP a jeho okolí. Realizovať sa malo už skôr, ale pribrzdila ho rekonštrukcia dvojice domov na severnej strane Klobučníckej.

„Nechceli sme obmedziť parkovanie pre rezidentov, a preto sme posunuli realizáciu prác na september. Tak ako sme komunikovali, pridáme tam mobilnú zeleň, obmedzíme parkovanie, rozšírime priestor pre chodcov, pribudnúť majú cyklostojany a odpadové koše,“ priblížil v auguste hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Do konca roka plánuje magistrát ešte vysadiť stromy pri hornej časti Námestia SNP, zjednotiť mobiliár na námestiach, pridať osvetlenie na Kamenné námestie, na Treskoňovu ulicu a na Námestie SNP.

Avizované rýchle riešenia na Námestí SNP sú podľa jeho slov v procese a sú odsúhlasené krajským pamiatkovým úradom a odkonzultované s odbornými oddeleniami magistrátu.

Prvou zmenou bolo zrušenie parkovacích miest na Námestí SNP. Okrem toho začala fungovať Lokálna sprava na námestí (ktorá sa okrem iného stará o mobiliár na námestiach) a rozšíril sa projekt Sadni si! Mesto začalo aj s prvou etapou rekonštrukcie pamätníka SNP.

Vyhlásia súťaž na obnovu námestí 

Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.

Mesto plánuje vyhlásiť architektonickú súťaž o budúcej podobe Kamenného námestia a Námestia SNP. „Úvodné stretnutie medzinárodnej poroty k Živému námestiu je naplánované na 2. októbra. Súťaž vyhlásime v nadväznosti na zapracovanie odporúčaní, ktoré vzídu zo stretnutia. Naším cieľom je, aby to bolo čo najskôr,“ podotkol P. Bubla.