Projekt nazvaný Živé námestie pripravili Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny. Podieľalo sa na ňom aj mesto a konzultácie poskytli odborníci, firmy, obyvatelia, návštevníci mesta a ďalší zainteresovaní.

„Návrh má za cieľ riešiť súčasný akútny zlý stav námestí. Robili sme ho s vedomím, že navrhované zmeny budú prechodné a skutočné dlhodobé riešenie prinesie až otvorená medzinárodná súťaž návrhov. Napriek tomu zmeny, ktoré urobíme teraz, majú hodnotu, môžu urobiť priestor už čoskoro príjemnejším, ukázať jeho potenciál a cenu pre mesto,“ píšu autori v štúdii, ktorú zverejnili na internetovej stránke projektu.

Ako oživiť Námestie SNP? Rýchle zmeny bez miliónových investícií

Živé námestie - vizualizácia premeny Kamenného námestia Zdroj: Projekt Živé námestie

„Námestie SNP a Kamenné námestie predstavujú dôležité verejné priestranstvá v centre Bratislavy. Projekt Živé námestie sme počas jeho príprav aktívne konzultovali a verím, že sa podarí viacero z navrhovaných bodov aj zrealizovať. Podobne ako pri Starej tržnici sa ukazuje, že spoločensky aktívni občania sú pre mesto veľmi užitoční,” hovorí primátor Ivo Nesrovnal.

Preštudovali plány za 50 rokov

Na základe dlhodobých analýz a prieskumov chcú na Námestí SNP, Kamennom námestí, časti Dunajskej, Špitálskej, Rajskej, Klobučníckej, Treskoňovej ulice, Hurbanovho a Župného námestia nenáročnými zmenami zjednotiť a usporiadať verejný priestor.

„Najzaujímavejšie na projekte bolo to, že po zozbieraní dát a konzultáciách s odborníkmi sa ako najefektívnejšie ukázali tie najjednoduchšie riešenia. Napríklad, už len presunutím voľných parkovacích miest z dolnej na hornú časť Námestia SNP vieme dosiahnuť odhadom 30-percentné zníženie počtu áut na námestí,” opisuje Ctibor Košťál z Inštitútu SGI.

Niektoré z rýchlych riešení sa už realizovali na námestí pred Starou tržnicou vďaka partnerstvu s Volkswagen Slovakia. „Minulý rok sa uskutočnil orez stromov, pridali sme stále sedenie a osvetlenie a zaviedli upratovaciu službu. Staráme sa tiež o drobné opravy na námestí a vo výsledku tu vznikol funkčný mestský priestor, na ktorom sa stretávajú a trávia čas mnohí Bratislavčania aj turisti. Presne takéto jednoduché, no funkčné zmeny navrhujeme realizovať v celom priestore,” dopĺňa Gábor Bindics z Aliancie Stará Tržnica.

Väčšina územia patrí mestu, len malé časti majú súkromných vlastníkov. Na začiatku projektu autori pozbierali a analyzovali projekty a plány navrhované za posledných päťdesiat rokov, historické fotografie a ďalšie podklady.

Ako oživiť Námestie SNP? Rýchle zmeny bez miliónových investícií

Živé námestie - vizualizácia premeny Treskoňovej ulice Zdroj: Projekt Živé námestie

Pokračovali analýzou súčasného stavu parkovania, dopravného značenia, cyklostojanov, zelene, reklamných plôch, osvetlenia, odpadkových košov, kvetináčov a stĺpikov.

Na základe zozbieraných dát vytvorili 3D model námestí, pocitovú mapu, právnu analýzu a dendrologický prieskum 172 stromov. Zároveň prostredníctvom vyše stovky stretnutí, dotazníkov, náučných vychádzok, fokusových skupín či podujatí a podnetov z Odkazu pre starostu zbierali názory a návrhy od expertov aj verejnosti.

„Quick wins“

Výsledkom zozbieraných dát a nápadov sa stali návrhy pomerne nenáročných a nenákladných zmien, ktoré sa dajú uskutočniť v krátkom čase, ale môžu priniesť silný pozitívny vplyv na život obyvateľov a zážitok návštevníkov.

Ako oživiť Námestie SNP? Rýchle zmeny bez miliónových investícií

Živé námestie - komplexný návrh realizácie quick wins na Námestí SNP Zdroj: Projekt Živé námestie

Navrhované zmeny vyčíslili na takmer 550-tisíc eur v prvej etape, čo zahŕňa dodatočné osvetlenie, herné prvky, stĺpiky, kvetináče, smetné koše, cyklostojany, zeleň, zacelenie spevnených plôch výškovým vyrovnaním a rozšírením chodníkov, novú organizáciu dopravy a informačný a navigačný systém. Druhá etapa s osadením ďalších stĺpikov a kvetináčov a komplexným riešením mobility počíta s balíkom vyše 223-tisíc eur.

Prvým z cieľov zmien je zjednotiť námestia, kde je v súčasnosti 61 rôznych typov objektov a mobiliáru, napríklad sedem druhov odpadkových košov alebo 16 druhov kvetináčov či 13 druhov zábran. Odstránením časti z nich, nahradením alebo presunutím ďalších by sa dalo množstvo mobiliáru usporiadať na 12 štandardných typov.

Ako oživiť Námestie SNP? Rýchle zmeny bez miliónových investícií

Živé námestie - komplexný návrh realizácie quick wins na Kamennom námestí Zdroj: Projekt Živé námestie

Viac miesta pre chodcov

Zmeny smerujú k uprednostneniu chodcov, ktorí tvoria drvivú väčšinu pohybu po Námestí SNP. Síce len päť percent zo 40-tisíc ľudí, ktorí sa tu denne premelú, sa prepravuje autom a až 80 percent áut tu len hľadá parkovacie miesto, napriek tomu zaberá parkovanie značnú časť námestia.

V rámci celej riešenej oblasti je takmer tisícka parkovacích miest. Realizácia návrhu by znamenala zrušenie necelej desatiny z nich a to pred budovou Slovenskej sporiteľne na Kamennom námestí, štvrtiny miest v hornej časti námestia SNP spolu so zamedzením ilegálneho parkovania v tejto časti a parkovania na Treskoňovej ulici. Regulácia automobilovej dopravy je osvedčený spôsob oživenia ulíc a námestí.

Ako oživiť Námestie SNP? Rýchle zmeny bez miliónových investícií

Živé námestie - komplexný návrh realizácie quick wins na Dunajskej ulici Zdroj: Projekt Živé námestie

„Pri zúženej časti Námestia SNP by sa mal rozšíriť chodník pre chodcov na úkor parkovania, a zároveň vyvýšiť priechody pre chodcov pri Hlavnej pošte a na rohoch ulíc Špitálska, Kolárska, Dunajská a Štúrova,“ opisujú autori návrh.

Priestor by malo pre ľudí spríjemniť aj celoročné a sezónne sedenie, ktoré by bolo možné presúvať. Na Kamennom námestí by mohlo pribudnúť detské ihrisko, zároveň by sa tu presunuli a zjednotili kiosky, čo spolu s úpravou kríkov a doplnenia osvetlenia zlepší viditeľnosť a tým aj sociálnu kontrolu priestoru.

Dôležité je dobré spravovanie

Dôležitá je podľa autorov projektu Živé námestie aj efektíva správa verejných priestorov, ideálne kombináciou združenia mesta a významných zúčastnených pôsobiacich na námestiach. „Združenie by malo presadzovať záujmy verejného priestoru, vrátane operatívnej údržby a prípravy základných návrhov programu námestí. Na základe dennej spätnej väzby by sa malo zabezpečovať upratovanie a oprava mobiliáru,“ opisujú v návrhu.

Po fáze realizácie „quick wins“ je podľa ich autorov potrebné vypísať architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorá by mala definovať nové funkcie námestí. „Hlavným výstupom nášho projektu sú podklady, ktoré poukazujú na reálny obraz námestí, na základe ktorých stav námestí teraz môžeme meniť,“ uzatvára dokument. Podrobnejšie sú zmeny popísané a zobrazené v prehľadnej a príťažlivej grafickej forme na webstránke Živé námestie.