Predstavou mesta, s ktorou sa obracia na obyvateľov Petržalky, je, aby v tomto priestore našli rezidenti to, čo im v súčasnosti chýba. Hlavné mesto preto v týchto dňoch sprístupní na svojom webe dotazník, prostredníctvom ktorého chce zistiť, aké očakávania i nároky kladú na centrálnu petržalskú zónu samotní obyvatelia.

Aj novú funkciu

„Dotazník zisťuje aj to, či sú Petržalčania naklonení skôr tomu, aby Petržalka poskytovala hlavne miesto na bývanie a relax, alebo by privítali, ak by sa z Petržalky stalo to, čomu urbanisti hovoria mesto krátkych vzdialeností - kde je všetko blízko, bývanie, úrady, služby, práca,“ uviedla na štvrtkovom stretnutí s novinármi hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Rozvoj centrálnej petržalskej osi by mal podľa jej slov sledovať to, aby okolie električkovej trate ponúkalo i novú kultúrno-spoločenskú funkcionalitu a centrálna časť integrovala funkcie verejného záujmu, ktoré sú v súčasnosti vytláčané na okraj Petržalky. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ju doplnil, že výzvou je z Petržalky urobiť plnohodnotný urbanistický celok. „Aby mala aj svoje centrum, ktoré doteraz nemá,“ povedal.

Dotazník bude súčasťou spracovávanej urbanistickej štúdie a riešenia centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Okrem webu ho mesto sprístupní aj prostredníctvom tematickej prehliadky prezentujúcej rozpracovanú urbanistickú štúdiu. Tejto téme by mal byť venovaný celý týždeň v priestoroch ARCHA na Uršulínskej ulici.

Projekt finalizujú

Hlavné mesto v súčasnosti finalizuje projektovú prípravu električkovej trate na koniec Petržalky, ktorá bude podkladom pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. „Keďže však ide opäť o eurofondový projekt, musí ho posúdiť a schváliť ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Takisto k samotnej žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie sa musí vyjadriť 48 rôznych úradov a až následne môže príslušný stavebný úrad – v mestskej časti Petržalka vydať stavebné povolenie,“ ozrejmil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„A samozrejme, musíte rátať aj s trvaním verejného obstarávania na zhotoviteľa,“ dodal. Uistil však, že časový harmonogram procesov je nastavovaný tak, aby sa všetko stihlo do konca programového obdobia, teda do záveru roka 2023.