Pred dvoma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stáli mesto rok a sedem mesiacov, hovorí primátor.

„Hovoriť, tento mesiac sa malo začať a nestíha sa, je nesprávne. Mesto robí všetko čo má, len sú procesy, ktoré nevie ovplyvniť,“ argumentuje I. Nesrovnal. Predchádzajúce vedenie mesta podľa jeho slov do projektu zapracovalo štvorprúdovú cestu pozdĺž električkovej trate, čo vyvolalo veľký rozruch Petržalčanov i odborníkov.

Projekt zdržala štvorprúdovka

Súčasné vedenie sa rozhodlo vyhovieť požiadavkám verejnosti a štvorprúdovú cestu vylúčilo. „Vyvolalo to však potrebu ďalšieho posúdenia toho zámeru z hľadiska vplyvov na životné prostredie a ministerstvo dopravy si vyžiadalo opätovné posúdenie celého projektu," podotýka I. Nesrovnal.

Magistrát však musel riešiť s Krajským dopravným inšpektorátom aj križovatku Betliarska - Lietavská, policajti totiž s jej navrhovaným riešením nesúhlasili a trvalo niekoľko mesiacov, kým sa problém vyriešil.

Postup na niekoľko mesiacov zdržalo aj odvolanie obyvateľa, ktoré sa zamietlo ako neodôvodnené. „Tieto tri aspekty dohromady mesto pripravili o rok a sedem mesiacov,“ vysvetlil primátor. Ako tvrdí, v roku 2015 a na začiatku roka 2016 odhadovali spustenie prác v roku 2018, no nepočítali s týmito faktormi.

Proces posudzovania zámeru z hľadiska vplyvov na životné prostredie je už hotový a nadobudol právoplatnosť koncom roka 2017. Magistrát momentálne pripravuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Musí však ešte poslať dokumentáciu stavebného zámeru na ministerstvo dopravy, aby vykonalo štátnu expertízu. Do procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa sa môže mesto pustiť až keď bude mať územné rozhodnutie.

Najďalej je rekonštrukcia trate do Dúbravky

Mesto je aktuálne najďalej v projekte rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, kde tento týždeň otváralo obálky s ponukami. „Teraz bude prebiehať kontrola úplnosti, potom ide celá dokumentácia na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie a na ministerstvo dopravy, až následne sa bude môcť podpísať zmluva s víťazom,“ ozrejmuje I. Nesrovnal.

Zhotoviteľ rekonštrukcie však bude musieť ešte pripraviť presný harmonogram stavebných prác a plán organizácie dopravy. „Až potom sa bude môcť začať stavať,“ podotýka primátor, ktorý rovnako ako pri Petržalke odmietol odhadnúť termín spustenia rekonštrukcie.

Mesto to však musí taktiež stihnúť do konca roka 2023. V prípade rekonštrukcie Vajnorskej a Ružinovskej radiály je mesto len vo fáze prípravy podkladov súťaže na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.