Na určenie výšky dotácie na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu by sa mali stanoviť pásma. Dotácia má byť vo výške 40 percent z obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov nepresahuje 52 štvorcových metrov (m2), a 35 percent z obstarávacích nákladov, ak je priemerná podlahová plocha nájomných bytov od 52 do 60 m2. Vyplýva to z návrhu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

V prípade výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu stanovil rezort výstavby ďalšie pásmo - dotácia môže byť do výšky 75 percent z obstarávacích nákladov, ak priemerná plocha nájomných bytov neprevyšuje 55 m2. Ďalšie pásmo sa týka stavebných úprav nájomných bytov - na tie môže štát poskytnúť dotáciu do 80 percent obstarávacích nákladov. Štát poskytne dotácie aj na obstaranie technickej vybavenosti či na odstránenie systémovej poruchy.

Autumn weather Oct 21st 2020
Neprehliadnite

Pre pandémiu koronavírusu klesá v najdrahších mestách sveta nájomné

Pri obstarávaní nájomných bytov bežného alebo nižšieho štandardu môže štát dotácie znížiť o päť percent, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 percent z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie. Môže ju však aj zvýšiť o desať percent, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese alebo štartovací byt. Štát môže tiež pristúpiť k zvýšeniu dotácie o päť percent, ak je zhotoviteľom nájomného bytu registrovaný sociálny podnik. Legislatíva tiež upravuje rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čo bude mať podľa rezortu pozitívne sociálne vplyvy, keďže sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania.

V materiáli tiež rezort presnejšie vymedzil, čo presne sa započítava do obstarávacích nákladov. Zákon tiež MDV doplnilo o povinnosť navrhnúť minimálne desať percent z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo nebytovej budove s výťahom univerzálne, teda tak, aby ich mohli využívať aj osoby so zdravotným postihnutím.

Na snímke je Lulu ktorá býva v podnájme v bratislavskom byte.
Neprehliadnite

Nedostatok bytov tlačí ich ceny nahor aj napriek koronakríze

Celý zákon okrem bodu o povinnosti navrhnúť desať percent bytov pre zdravotne postihnutých by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021. Spomínaný bod bude platiť až od 1. januára 2023. Dotácie vyjdú štát na 20 miliónov eur ročne (od 2020 do 2023). ,,Účelom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov a s tým súvisiaca úprava niektorých podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, ako aj ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe," vysvetlil rezort v materiáli.