Nové nájomné byty majú rozšíriť ponuku bývania v horizonte niekoľkých rokov v krajskom meste Trnava, kde veľkí aj menší developeri stavajú alebo plánujú stavby bytov na komerčný predaj.

Mestský úrad pripravuje na vlastnom pozemku na Tamaškovičovej ulici projekt bytového domu s 21 nájomnými bytmi z dielne architektonického ateliéru Šercel Švec. Projekt okrem bývania zahŕňa aj vyše šesťtisíc štvorcových metrov verejných priestorov parku a infraštruktúry, ktorá poslúži celej tamojšej lokalite.

Všetky byty sú obsadené

Trnava má v súčasnosti vo fonde 725 jednoizbových až trojizbových nájomných bytov. Záujem o bývanie v nich je veľký, úrad eviduje v poradovníku 42 záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky. Aktuálne sú však všetky byty obsadené, býva v nich približne 1 530 ľudí.

Podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej je mesto pripravené využiť vo všeobecnosti pri výstavbe nájomných bytov všetky dostupné modely financovania od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) až po komerčné úvery a PPP projekty.

V prípade projektu na Tamaškovičovej ulici predloží mesto fondu na posúdenie štúdiu, či spĺňa možnosti čerpania financií. Reálny termín začiatku výstavby je po všetkých administratívnych procesoch rok 2022.

Trnava

Aktuálny počet nájomných bytov: 725

Záujemci, ktorí splnili kritériá: 42

Priemerné mesačné nájomné: 155,14 eur

Sociálne bývanie mesačné nájomné bez služieb: 5,35 eur a 19,81 eur

PRAMEŇ: Mesto Trnava

Sociálne bývanie aj za vyše päť eur

Priemerný mesačný nájom v mestských nájomných bytoch v Trnave postavených z financií ŠFRB je 155,14 eura (rozpätie výšky nájomného sa pohybuje od 77,74 do 227,94 eura). Je to výhodnejšie v porovnaní s komerčným nájomným. To sa podľa informácií z portálu nehnuteľnosti.sk v prípade dvojizbového bytu pohybuje v krajskom meste od 360 do 600 eur za mesiac, za jednoizbový byt sú inzerované ceny od 300 do 600 eur za mesiac.

Trnava poskytuje nájomné byty nižšieho štandardu, nájomné za sociálne bývanie stojí mesačne 5,35 eura a 19,81 eura, starobní dôchodcovia platia 34,19 eura. „Uvedené sumy predstavujú len výšku nájomného, okrem toho treba počítať ešte s platbou za služby ako kúrenie, teplá voda,“ vysvetlila V. Majtánová. Pre porovnanie, v trnavskej ubytovni Domov zaplatí osoba pri ubytovaní na 25 a viac nocí za noc šesť eur za noc.

Rôzne dĺžky nájmov

Dĺžka nájomnej zmluvy je pri bytoch zo ŠFRB tri roky, pri nájomných bytoch pre starobných dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím desať rokov, pri nájomných bytoch nižšieho štandardu je to jeden rok.

V najlacnejších nájomných bytoch na Coburgovej ulici býva 16 rodín, kúria si tuhým palivom. Mesto sa snaží postupne presunúť nájomníkov z tejto ulice do iných bytov, pretože z dlhodobého hľadiska je asanácia budovy efektívnejšia ako investícia do jej rekonštrukcie.

Projekt Arboria
Neprehliadnite

V trnavskom projekte Arboria začali stavať ôsmy bytový dom