Vlastníci bytov si nemôžu na fasády bytových domov svojvoľne inštalovať klimatizačné jednotky. Upozornila na to výkonná riaditeľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Nina Sovič.

Zásah do spoločného priestoru

Obyvatelia bytových domov majú s inštaláciou klimatizácie spojené viaceré povinnosti, než ju iba zakúpiť a nechať si ju nainštalovať profesionálnou spoločnosťou. Jej montovaním totiž vlastník zasahuje do spoločného priestoru, ktorým je aj fasáda domu, upozorňuje združenie. Inštalácia môže poškodiť celistvosť zateplenia, a teda môže vzniknúť miesto potenciálneho zatekania, čo má za následok znehodnotenie zateplenia alebo možný vznik plesní pod izolantom.

S inštalovaním klimatizácie sú spojené aj ďalšie nežiaduce účinky, s ktorými sa stretnú ostatní obyvatelia bytového domu. Prvým takýmto javom je odvod kondenzačného výtoku, ktorý vzniká činnosťou klimatizácie, čo počas horúcich dní môže byť aj 40 litrov denne. Ten potom môže znepríjemňovať život susedom tým, že im kvapká na balkóny či steká po fasáde, pokiaľ majiteľ nezabezpečí jeho zachytávanie, vysvetlilo ZLSBD.

Rušivý prvok

Ďalším problémom je hluk klimatizačnej jednotky, ktorý je tiež rušivým prvkom a môže naštrbiť susedské vzťahy. Aj samotné umiestnenie klimatizácií na bytových domoch, pokiaľ je nesúmerné, môže byť neestetické, upozornilo združenie.

V zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je definované, že za spoločné časti domu sa považuje fasáda, ale aj lodžie, balkóny a terasy s právom výlučného užívania. Na zásah do nich teda vlastník potrebuje súhlas nadpolovičnej väčšiny ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

,,V praxi sa však bežne inštalujú klimatizačné jednotky na fasády bytových domov bez predchádzajúceho súhlasu ostatných vlastníkov a správcovia, predsedovia, ale aj ostatní vlastníci pred tým zatvárajú oči," uzatvorila Sovič.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto. Novostavba - bytový komplex Bory v Devínskej Novej Vsi.
Neprehliadnite

Tempo i smer realitného trhu na Slovensku sa pomaly mení