Mestá a obce budú mať povinnosť upraviť rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane zo stavieb na maximálne desaťnásobok. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú Národná rada (NR) SR definitívne schválila. Návrh predložili poslanci Jozef Lukáč a Miloš Svrček (všetci Sme rodina).

Násobok najnižšej ročnej sadzby dane sa vzťahuje aj na sadzby v jednotlivej časti obce alebo v jednotlivom katastrálnom území, ak ich má obec viac. Mestá a obce ako správcovia dane majú v súčasnosti podľa predkladateľov aj väčšie rozdiely medzi sadzbami ako desaťnásobok. ,,Preto je potrebné doplniť súčasné znenie tejto zákonnej povinnosti tak, že uvedené maximálne rozpätie (desaťnásobok) medzi sadzbami tejto dane posudzovať v rámci jednotlivej časti obce alebo jednotlivé katastrálne územie, ak má obec viac katastrálnych území," uviedli v dôvodovej správe.

Splnenie povinnosti upraviť rozdiel medzi ročnými sadzbami dane sa zároveň posunie zo zdaňovacieho obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027.

Novela bude účinná od 1. októbra 2023.

Ďalšie dôležité správy

P3 Žilina
Neprehliadnite

Posledným nájomníkom v parku P3 Žilina je špecialista na znižovanie odpadu