Areál opustených vinárskych závodov, ktorý sa nachádza medzi ulicami Plickova, Sadmelijská, Kubačova a Barónka, nahradí rozsiahly rezidenčný komplex. Stane sa tak takmer po 20 rokoch od zatvorenia vinárskeho komplexu.

Projekt získal po viac ako štyroch rokoch všetky povolenia. Počas tohto obdobia dokonca developer Bencont Development dobrovoľne prerušil stavebné konanie.

Takmer 500 bytov

Rínok Rača bude pozostávať zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou, z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami. Objekty budú mať výšku od troch do 13 podlaží. Pribudnúť by tu malo 474 bytov.

Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu. Developer postaví parkovacie miesta aj pre tento objekt na vlastné náklady.

Súčasťou projektu malo byť aj vybudovanie materskej školy, cyklotrasy, rekonštrukcia vodovodu, dvoch priľahlých križovatiek a zastávky mestskej hromadnej dopravy.

Rínok Rača s takmer 500 bytmi už má všetky povolenia. Stavať chcú začať tento rok

 

Bencont získal areál ešte v roku 2013 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Jurský obytný park 2 a prvý oficiálny návrh zástavby areálu predložil v januári 2015. Ten sa však nestretol s pochopením miestnych obyvateľov. Developer bol nútený projekt prepracovať.

„Proces bol dlhší, ako sme plánovali, hlavne tým, že boli v každom stupni uplatňované viac-menej opakované námietky a každý krok bol opakovane postúpený aj na nadriadený orgán. Aj keď sme deklarovali záujem vyjsť v ústrety, nie vždy sa to stretlo s pochopením. Oproti návrhu predchádzajúceho developera sa rozsah projektu zmenšil čo do počtu poschodí aj hmoty,“ hovorí pre TREND Reality konateľ spoločnosti Rínok Rača Martin Šimurda.

Redukcia po pripomienkach ľudí a starostu

Jednou z požiadaviek obyvateľov Rače bol index podlažnej plochy na úrovni 1,5, čo developer do poslednej verzie projektu zapracoval. To znamená, že plánovaná zastavanosť plochy je 80-percentná oproti tomu, čo v tejto oblasti povoľuje platný územný plán.

Napriek tomu by podľa mestskej časti mohol developer upustiť z hustoty zástavby ešte viac. Pre Raču je oblasť, v ktorej budú bytové domy stáť, citlivá téma, nielen kvôli histórii zóny, ale aj kvôli polohe.

„Do úradu som nastúpil za stavu, keď predmetný zámer mal právoplatné územné rozhodnutie, to znamená umiestnenie stavby a zároveň bolo začaté a väčšinou aj skončené stavebné konanie,“ uvádza starosta Rače Michal Drotován, ktorý ešte ako miestny poslanec podával odvolanie voči územnému rozhodutiu, ktoré však okresný úrad zamietol. 

Rínok Rača s takmer 500 bytmi už má všetky povolenia. Stavať chcú začať tento rok

 

Starosta tvrdí, že sa so staviteľom projektu dohodol na redukcii „najproblematickejšej budovy“, ktorá sa podľa schváleného projektu odsunie od bytových domov na Plickovej na vzdialenosť 23 metrov a zároveň sa zníži počet bytov v tejto budove o štyri bytové jednotky, terasu a pivničné priestory. Pôvodný počet parkovacích miest v podzemných garážiach zostal zachovaný.

Zároveň sa po dohode developer zaviazal, že podiel zelených plôch, bude tvoriť 34 percent územia a budú zavlažované ekologicky dažďovou vodou, ktorá sa bude za týmto účelom zachytávať v retenčnej nádrži. Developer sa odvolával na územný plán, ktorý prikazuje len 23 percent zelených plôch.

Starosta si myslí, že projekt sa zo strany Rače mal podchytiť oveľa skôr. „Samotný zámer podľa môjho názoru mal byť od územného plánu riešený úplne inak a vo výrazne menšej intenzite zastavania,“ hovorí M. Drotován.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa