Rínok Rača vyrastie na trojhektárovom území bývalých závodov medzi Kubačovou, Sadmelijskou, Plickovou a ulicou Barónka, ktoré mestská časť v roku 2009 určila na zmiešanú zástavbu. Bencont areál kúpil v roku 2013 prostredníctvom spoločnosti Jurský obytný park 2 a prvý návrh zástavby areálu predložil v januári 2015.

Aktuálne už developer začal čistiť pozemok a spustil predaj bytov, hovorí o viac ako 30 záujemcoch o prvú fázu s 95 bytmi. Ceny sa pohybujú okolo 2 800 eur za štvorcový meter. Jednotlivé byty tak vyjdú od 96-tisíc do 235-tisíc eur. Čoskoro požiada o stavebné povolenia na výstavbu infraštruktúry a neskôr na výstavbu bytov, garáží a obchodnej pasáže pri Kadnárovej ulici. Dokončené by mali byť do konca roku 2020.

Rínok Rača získal územné rozhodnutie a začal búrať

Rínok Rača - nová vizualizácia Zdroj: Bencont Group

Bývanie aj vybavenosť

„Veríme, že Rínok Rača, ktorý čoskoro začneme stavať, bude novým centrom mestskej časti a prirodzene zapadne do života všetkých jej obyvateľov,“ hovorí manažér projektu Martin Šimurda z Bencont Group.

Rínok Rača bude tvoriť šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s bývaním a občianskou vybavenosťou, päť samostatných objektov občianskej vybavenosti a tri podzemné parkovacie garáže s 822 miestami na parkovanie. Objekty budú mať výšku od troch do 13 podlaží. Celkovo tu má vzniknúť 473 bytov.

Proti zámeru mala pripomienky mestská časť, ktorá žiadala znížiť intenzitu zástavby. „Inštitúcie, ktorých kompetencie sú nadradené račianskemu stavebnému úradu a samospráve uznali, že developer podmienky splnil. Nepomohli ani naše odvolania a sťažnosti na prokuratúre na postupy samotného ministra,“ vysvetľuje vydanie územného rozhodnutia starosta Rače Peter Pilinský.

Podľa starostu mestská časť dosiahla odsunutie najviac problémového objektu D3 od bytovky na Plickovej ulici, jeho zníženie o jedno podlažie a ustúpenie vrchného podlažia zo strany Plickovej ulice s vytvorením terasy. Na všetkých domoch boli zo striech presunuté kotolne, čo objekty znížilo.

Rínok Rača získal územné rozhodnutie a začal búrať

Rínok Rača - nová vizualizácia Zdroj: Bencont Group

Pripomienky a ústupky

Miestny poslanec Michal Drotován v reakcii na starostovo stanovisko uviedol, že odstup budovy D3, ktorú obyvatelia žiadali výrazne redukovať alebo úplne vyňať, sa zvýšil len o pol metra. Navyše sa vôbec nezmenila najvyššia budova A1. Proti územnému rozhodnutiu podal odvolanie, ktoré Okresný úrad Bratislava v apríli zamietol.

Investor tvrdí, že vyhovel požiadavke verejnosti znížiť index podlahovej plochy na 1,5 a zastavanosť dosahuje 80 percent oproti tomu, čo povoľuje územný plán. Zeleň má tvoriť 34 percent plochy územia oproti požadovaným 23 percentám. Zavlažovaná má byť dažďovou vodou zachytávanou v retenčnej nádrži.

Rínok Rača získal územné rozhodnutie a začal búrať

Rínok Rača - vizualizácia Zdroj: Rínok Rača

Pri výstavbe developer plánuje použiť 80 percent materiálu z búrania pôvodných objektov, čo pomôže znížiť pohyb nákladných áut v lokalite. Búracie práce majú byť dokončené do konca septembra.

Vzťahy so susedmi

Súčasťou projektu má byť vybudovanie materskej škôlky, cyklotrasy, rekonštrukcia vodovodu, dvoch priľahlých križovatiek a zastávky mestskej hromadnej dopravy aj parkovacie miesta pre Nemecký kultúrny dom. Majú tu vzniknúť aj susedské vinice ako pripomienka minulosti, developer ich sľubuje podporovať desať rokov.

Bencont tiež tento týždeň rozposiela obyvateľom priameho susedstva list, v ktorom sa zaväzuje pri búracích a stavebných prácach rešpektovať lokalitu a ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby sľubuje s verejnosťou úzko komunikovať a poskytol kontakty, na ktoré vyzýva ohlásiť všetky problémy.

Rínok Rača získal územné rozhodnutie a začal búrať

Aktuálny stav areálu - vyznačené objekty sa v tejto fáze nebudú búrať Zdroj: Mestská časť Rača

Projektovou spoločnosťou Rínku Rača je 2JTI, prostredníctvom ktorej Bencont realizuje aj ďalšie projekty ako Tujetoin v Dúbravke alebo Mendelsohn v Podunajských Biskupiciach. Pozemky pod račianskym projektom sú v katastri zapísané na spoločnosť Forespo Development 4 patriacu pod Náš prvý realitný o.p.f. Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Podľa developera fond financoval kúpu areálu.