Vlastník pozemkov, developerská spoločnosť Jurský obytný park 2, patriaca pod Bencont Development, predložila projekt nazvaný Obytný súbor vin - vin na posúdenie úradom.

Nevyužívaný areál je v susedstve zrekonštruovaného Nemeckého kultúrneho domu, medzi ulicami Kubačova, Sadmelijská, Barónka a Plickova. Stále v ňom stoja výrobné a administratívne budovy vinárskych závodov, zámer počíta s ich zbúraním. Naopak, stromy pri Kubačovej ulici majú zostať zväčša zachované.

Celkovo má v areáli vyrásť štrnásť nových stavieb. Pri Kubačovej ulici má byť výšková dominanta – 14-podlažný polyfunkčný dom, menší trojpodlažný dom s občianskou vybavenosťou a sedempodlažné bytovky s dvomi podlažiami služieb a administratívy.

V hornej časti svahovitého areálu sú navrhnuté sedem- a osempodlažné bytové domy s podzemnými garážami. Spolu tu má vzniknúť 962 parkovacích miest. Z nich má byť 678 v podzemných garážach a 284 na teréne pozdĺž ciest.

„Pri dodržaní urbanistických parametrov je možné v území umiestniť 460 až 520 bytov v závislosti od veľkostnej skladby bytov a od kapacity parkovania,“ píše sa v zámere. Predložený variant počíta so 476 bytmi.

Polovica bytov má byť dvojizbových a štvrtina trojizbových. Doplniť ich majú jednoizbáky tvoriace asi pätinu celkového počtu a štvorizbáky s terasami na ustúpených strešných podlažiach.

Obchody a služby by mali spolu zabrať plochu štyritisíc štvorcových metrov a kancelárie takmer dvetisíc štvorcov. Mohlo by tu tak vzniknúť 237 pracovných miest.

Obytná štvrť miesto vinárskych závodov v Rači pozná podobu

Obytný súbor vin - vin Rača - situácia Zdroj: Jurský obytný park 2

Zastavaná má byť necelá štvrtina rozlohy areálu. Bytovky majú byť orientované v smere spádu územia, občianska vybavenosť je sústredená do výstavby pozdĺž Kubačovej ulice, ktorá má tvoriť hlavnú fasádu celého komplexu.

Navrhnutých je päť vjazdov, aby sa doprava rozptýlila. Tri sú zo Sadmelijskej, jeden z ulice Barónka a nový vjazd je navrhnutý aj z Kubačovej ulice. Okrem dvoch pozdĺžnych komunikácií má byť priestor medzi objektmi prístupný len pre peší pohyb. Majú tu byť parky, detské ihriská a chodníky. Hlavný peší vstup má byť cez námestie pred Nemeckým domom.

So začiatkom výstavby developer predbežne počíta v marci budúceho roka a dokončiť ju plánuje do štyroch rokov. Výšku investície odhaduje na 28 miliónov eur.

Developerská časť skupiny Bencont Group buduje od roku 2006 zónu Jurský obytný park na východnom okraji Svätého Jura. Dokončené boli doteraz tri stovky bytov.

V roku 2010 skolaudovala prvú časť väčšieho projektu Nový Martin. Ohlásené je pokračovanie s 240 bytmi. Vo Vysokých Tatrách postavila apartmánový dom Família Smokovec.

Okrem pokračovania Jurského parku aktuálne stavia bytový dom Tujetoin v bratislavskej Dúbravke. Do konca tohto roku má byť hotová prvá fáza so 48 bytmi.