Banky na Slovensku poskytujú hypotéky okrem slovenských občanov aj cudzím štátnym príslušníkom. Každá banka má ale stanovené svoje kritéria, ktoré musí spĺňať zahraničný žiadateľ o hypotéku. 

Prvá a zároveň najčastejšia otázka, s ktorou sa žiadatelia z iných krajín stretnú v slovenskej banke je, či má klient trvalý pobyt na Slovensku alebo minimálne prechodný pobyt. Pre väčšinu bánk je tento údaj kľúčový pri rozhodovaní o schválení úveru. Taktiež platí, že preferujú skôr klientov pracujúcich na Slovensku, pretože na klienta tak majú lepší dosah a komunikácia je oveľa jednoduchšia ako s klientom žijúcim a pracujúcim zahraničí.

Pri rozhodovaní o poskytnutí úveru na bývanie môže rozhodnúť dokonca aj štátna príslušnosť žiadateľa. Banky uprednostňujú žiadateľov z ekonomicky vyspelejších krajín, ako sú napríklad USA alebo Austrália.  Občania Európskej únie majú cestu k hypotéke najjednoduchšiu.

Maximálna výška hypotéky, ktorú banky poskytujú cudzím štátnym príslušníkom je spravidla nižšia ako pre slovenských klientov. Pohybuje sa najviac do úrovne 70 – 80 % z hodnoty nehnuteľnosti. Najvyššie možné financovanie prostredníctvom hypotéky získavajú klienti s trvalým pobytom v Európskej únii, kde je percento možného financovania ešte vyššie.

Pri žiadosti o hypotéku si banky preverujú klientov rovnako, ako žiadateľov zo Slovenska. Kladnými bodmi v ratingu môže byť dosiahnuté vzdelanie, dlhodobá práca, perspektívne zamestnanie, viacerí žiadatelia vstupujúci do úveru a iné skutočnosti. 

Pri posudzovaní klientov zo zahraničia sú rozdiely medzi bankami pôsobiacimi na Slovensku veľké. Najvhodnejšie  hypotekárne financovanie tak vôbec nie je jednoduché nájsť. Nehovoriac o potrebe vybaviť hypotekárny úver promptne. V takýchto prípadoch netreba váhať nad službami hypotekárneho špecialistu, ktorý bude cudzieho štátneho príslušníka sprevádzať v celom procese vybavovania úveru.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre
Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre
Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre

Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre