Projekt má vyrásť na ulici 29. augusta na pozemkoch, ktoré dnes využívajú firmy ako sklady či obchodné priestory. Areál je z juhu ohraničený bytovými domami, zo severu kancelárskou budovou a dvorom, zo západu skladom a z východu ulicou 29. augusta.

Prevaha apartmánov

Zámer predpokladá búranie existujúcich stavieb. Plánovaný objekt v tvare písmena L má mať štyri nadzemné podlažia a ďalšie dve ustupujúce. Developer pritom avizuje, že podlažnosť bude pri projekte premenlivá.

„Zo severnej strany má štyri poschodia a dve ustupujúce poschodia, z južnej strany má päť poschodí a jedno ustupujúce, dvorová časť objektu má štyri poschodia a jedno ustupujúce,“ píše sa v predložených dokumentoch.

V objekte má byť 21 bytových jednotiek a ďalších 40 apartmánov koncipovaných pre potreby prechodného ubytovania. Developer počíta aj s jednotkami určenými pre občiansku vybavenosť. Koľko ich bude, dokumenty nespresňujú. Projekt má obsluhovať garáž s 53 parkovacími stojiskami.

Aktivita v Tatrách

Projekt predkladá úradom spoločnosť Amalca Development, ktorá je aj vlastníkom príslušných pozemkov. Aj keď spoločnosť nemá oficiálnu internetovú stránku, je spájaná s viacerými developerskými projektmi v hlavnom meste, ale aj vo Vysokých Tatrách.

Istý čas bola spoločnosť majiteľom Kúpeľného domu v Tatranskej Lomnici. Národnú kultúrnu pamiatku však nezrekonštruovala a dnes má iného vlastníka. V Bratislave stála spoločnosť za menším projektom na Panenskej ulici.

Až do roku 2016 bola jediným akcionárom firmy cyperská spoločnosť Amalca Development Limited. Cez osobu konateľa je spojená s firmou Metropolitan Star, ktorá avizovala stavbu polyfunkčného komplexu na mieste bývalého kina Hviezda.