Prestavba dôležitej komunikácie súvisí s výstavbou novej Stanice Nivy, ktorá sa už začala. Budúca najvyššia bratislavská budova, kancelárska Nivy Tower, má byť dokončená na jeseň budúceho roka a autobusová stanica má plánované otvorenie na jeseň 2020.

Súčasťou rekonštrukcie Mlynských nív je obnova dopravnej a technickej infraštruktúry aj na okolitých komunikáciách, rozšírenie o jeden jazdný pruh v oboch smeroch, vybudovanie podzemného kruhového objazdu, nových zastávok, chodníkov, cyklotrasy a pribudnúť by mala aj zeleň. Podľa investora bude mať parametre štandardného mestského bulváru. Profil komunikácie zároveň umožní v budúcnosti vybudovanie električky, čomu bude prispôsobené aj nové trolejové vedenie.

Čiastočné obmedzenia po etapách

„Mlynské nivy sú hlavnou tepnou v centre mesta, do ktorej sa nesiahlo 35 rokov. Infraštruktúra je veľmi zastaraná, kanalizácia je tam dokonca z čias Márie Terézie a treba ju kompletne obnoviť. Nachádzajú sa tu tiež parovody, káblovody, vodovody, plynovod a niekoľko desiatok optických káblov,“ opisuje Adrián Rác, generálny riaditeľ HB Reavis Slovakia.

HB Reavis začne rekonštruovať Mlynské nivy v máji, ulicu úplne neuzavrie

Stanica Nivy - nový bulvár na Mlynských nivách Zdroj: HB Reavis

Dodáva, že rekonštrukcia ulice Mlynské nivy je komplikovanejšia, ako by sa na pohľad zdalo. Aj preto sa prípravy nového bulváru dlho naťahovali, pričom najväčšou otázkou bolo, či uzavrieť ulicu úplne, čo by znamenalo rýchlejšie dokončenie, alebo len čiastočne. „Sme radi, že sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý umožní revitalizáciu celej oblasti tak, aby nemuselo dôjsť k celkovej uzávere,” dodáva A. Rác.

„Vypočuli sme hlasy Bratislavčanov a keďže chceme čo najmenej ovplyvňovať dopravu v meste, cieľom bolo nájsť postup, ktorý v čo najmenšej možnej miere ovplyvní občanov, optimalizuje obchádzkové trasy a zároveň umožňuje efektívnu výstavbu,“ hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Dodáva, že mesto sa dohodlo s investorom aj s Dopravným podnikom na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny, ktorá bude vyhodnocovať postup prác či efektivitu v obslužnosti územia. Skupina by mala riešiť aj prípadné problémy, ktoré sa objavia počas prác. Prekvapilo by ma, ak by nás pri rekonštrukcii nič neprekvapilo, glosuje to primátor a rovnaké očakávania má aj A. Rác.

Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp, prvá odštartuje 2. mája a bude trvať do novembra tohto roku. Počas nej sa zúžia jazdné pruhy, ich počet ostane zachovaný. Rekonštruovať sa bude verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého napätia, optické káble, káble verejného osvetlenia a samotná cestná komunikácia.

Práce budú pokračovať budovaním podzemného kruhového objazdu, ktorého časti už boli postavené pri výstavbe budovy Twin City C a výmenou sútokovej komory pod križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova – Ulica 29. augusta.

Od novembra by malo prísť k čiastočnému uzatvoreniu Mlynských nív. Vždy zostane k dispozícii jeden jazdný pruh a jeho režim bude predmetom diskusií na spoločnej komisii. Investor sľubuje, že bude včas informovať o presných krokoch.

HB Reavis začne rekonštruovať Mlynské nivy v máji, ulicu úplne neuzavrie

Stanica Nivy Zdroj: HB Reavis

Investor s primátorom a riaditeľom dopravného podniku na tlačovej konferencii nevedeli spresniť detaily dizajnu nového bulváru. K prvotnému návrhu developera totiž mali pripomienky najmä aktivisti bojujúci za lepšiu cyklodopravu. Upozorňovali na nevhodnosť viesť cyklocestu popred zastávky MHD, čo by vyvolávalo kolízie cyklistov s vozidlami.

Bratislava totiž nemá manuál verejných priestorov, ktorý by určoval, ako sa majú budovať a rekonštruovať ulice, aké majú byť chodníky, cyklocesty, osvetlenie a ďalšie prvky verejných priestorov. Návrh tak musí vypracovať podľa vlastného uváženia každý investor.

I. Nesrovnal hovorí, že Bratislava postupne dobieha resty v chýbajúcich koncepčných materiáloch a tím pod vedením hlavnej architektky pripravuje aj manuál verejných priestranstiev.

Na otázku TREND Reality, či boli prvky z manuálu zapracované aj do dizajnu bulváru Mlynské nivy, reagoval kladne. „Áno, s každým investorom vediem debatu o charaktere a kvalite verejných priestranstiev. Verejný záujem, ktorý mesto reprezentuje, sa sústreďuje práve do verejných priestranstiev, aby chodníky, partery, cyklotrasy, zeleň, všetky priestory, kde sa pohybujú ľudia, spĺňali najmodernejšie európske parametre,“ tvrdí primátor.

HB Reavis začne rekonštruovať Mlynské nivy v máji, ulicu úplne neuzavrie

Stanica Nivy Zdroj: HB Reavis

Zmeny v mestskej hromadnej doprave

Od stredy 2. mája bude postupne odstránené trakčné vedenie a až do ukončenia prác bude trolejová doprava z ulice Mlynské nivy vylúčená. Pripravené budú náhradné linky a trasy mestskej hromadnej dopravy.

„Od začiatku mája až do ukončenia prác bude úplne vylúčená trolejbusová doprava na ulici Mlynské nivy v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. augusta. V tejto súvislosti dôjde k rozsiahlejšej reorganizácii liniek MHD. Napriek nutnosti presmerovania liniek, dopravnú obslužnosť zabezpečíme porovnateľnou kapacitou náhradných liniek. O zmenách trás bude cestujúca verejnosť informovaná na našej webovej stránke aj informačnými letákmi,“ vysvetľuje generálny riaditeľ DPB Milan Urban.

HB Reavis začne rekonštruovať Mlynské nivy v máji, ulicu úplne neuzavrie

Zmeny v infraštruktúre v oblasti Mlynských nív Zdroj: HB Reavis

Niekoľko dní pred spustením obchádzkových trás MHD pristúpi HB Reavis k prípravným prácam. Znamená to zúženie jazdných pruhov v križovatkách Mlynské nivy - Svätoplukova, Mlynské nivy - Karadžičova a Mlynské nivy - Ul. 29. augusta.

Všetky obchádzkové trasy budú značené a developer bude informovať cestujúcich aj na webových stránkach a sociálnych sieťach. Navyše plánuje informačné aktivity priamo v dotknutej oblasti, na zastávkach, na Náhradnej autobusovej stanici a aj v spojoch Bratislavskej integrovanej dopravy.

Ako ovplyvní rekonštrukcia prevádzku MHD

2. mája bude odpojené trakčné vedenie

Výluka na ulici Mlynské nivy sa týka trolejbusov č. 202, 210, 212 a nočného spoja N72

Trolejbus č. 202 bude odklonený cez Miletičovu s ukončením na Jelačičovej, súčasná konečná Nemocnica sv. Michala bude zrušená

Od zastávky „Prievozská“ bude premávať po trase Miletičova s ukončením na Jelačičovej ulici, späť cez ulice Kupeckého, Žellova, Miletičova. Neobslúži zastávku „Miletičova“ (na Prievozskej ulici) a zastávky „Novohradská“, „Košická“, „Autobusová stanica“, „Ondrejský cintorín“, „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. Obslúži zastávky „Miletičova“ (na Miletičovej ulici), „Trenčianska“, „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Jelačičova“ (výstupište a nástupište).

Trolejbus č. 205 ostane bez zmeny trasy, nasadené budú duobusy s pomocným pohonom

Trolejbus č. 210 bude premávať bez obojsmernej obsluhy zastávky “Autobusová stanica”, duobusy tu premávajú už v súčasnosti

Trolejbus č. 212 a nočný N72 budú obojsmerne odklonené cez Záhradnícku a Svätoplukovu

V smere na ŽST Železná studienka bude premávať od zastávky “Novohradská” po trase “Mlynské nivy”, “Svätoplukova”, “Záhradnícka”, “Mickiewiczova”, “Jánska” (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky “Kollárovo nám.” napojí na svoju trasu

Neobslúži zastávky “Svätoplukova” (na ulici Mlynské nivy), “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Špitálska”. Obslúži zastávky “Svätoplukova” (na Svätoplukovej ulici), “Cvernovka”, “Kulíškova”, “Karadžičova”, “Americké nám.”

V smere Cintorín Vrakuňa bude premávať od zastávky “Kollárovo nám.”, po trase “Mickiewiczova”, “Záhradnícka”, “Svätoplukova”, “Mlynské nivy”, kde sa od zastávky “Košická” napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky “Špitálska”, “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”. Obslúži zastávky “Americké nám.”, “Karadžičova”, “Kulíškova”, “Cvernovka”.

Náhradná autobusová linka X72 bude premávať obojsmerne vo vylúčenom úseku “Nemocnica sv. Michala”, “Mlynské nivy”, “Prievozská” a “Hraničná”.

V smere Hraničná bude premávať po trase “Rajská”, “Dunajská”, “Mlynské nivy”, Prievozská”. Obslúži zastávky “Nemocnica sv. Michala” (nástupište), “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”, “Košická”, “Novohradská”, “Miletičova”, “Prievozská”, “Hraničná” (výstupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou).

V smere Nemocnica sv. Michala bude premávať po trase “Hraničná”, “Gagarinova”, “Prievozská”, “Mlynské nivy”, “Ul. 29. augusta”, “Cintorínska”. Obslúži zastávky “Hraničná” (nástupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou), “Pažítkova”, “Prievozská”, “Miletičova”, “Novohradská”, “Košická”, “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Nemocnica sv. Michala” (výstupište).