Udalosti okolo novej stavebnej legislatívy nabrali nečakaný a zaujímavý spád. Súhlas vlády so vznikom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR koncom júna vzbudil silnú reakciu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Nový ústredný orgán štátnej správy má prevziať kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR v územnom plánovaní, výstavbe a vyvlastňovaní. V druhom kole medzirezortného pripomienkového konania sú návrhy novej stavebnej legislatívy, bez mediálnych fanfár. Boj o znenie stavebných zákonov pokračuje.

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger počas tlačovej konferencie Združenia miest a obcí Slovenska v Košiciach 14. mája 2021. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Nespokojní: Samosprávy žiadajú stiahnuť stavebnú legislatívu

Hovorca ZMOS Michal Kaliňák reagoval pre TREND na rozhodnutie vlády informáciou, že združenie a ďalší sociálni partneri 28. júna na tripartite žiadali, aby táto zmena bola súčasťou balíka zmien v stavebnej legislatíve. K návrhu zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorá by mala platiť od budúceho roka, sa mali opäť vrátiť v auguste.

Zľahčovanie tripartity?

Rokovanie vlády o tejto téme vytvára dojem zľahčovania úlohy tripartity, hoci pri takejto závažnej veci dokázali silní sociálni partneri nájsť jasnú zhodu, doplnil M. Kaliňák. Poukázal na to, že 30. júna bez ďalšej mediálnej informácie bola upravená stavebná legislatíva zaradená do medzirezortného pripomienkového konania. „To vytvára dojem, že začiatkom letných prázdnin by práve taká vážna vec mohla prejsť nepozornosťou sociálnych partnerov aj širokej verejnosti,“ mieni hovorca združenia.

Zdôraznil, že sociálni partneri aj široká verejnosť vecne poukázali na mnohé principiálne nezrovnalosti pôvodného návrhu stavebnej legislatívy z dielne vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

Združenie samospráv sa pred koncom prvého medzirezortného pripomienkového konania (26. mája) k novej stavebnej legislatíve pripojilo s vyše 100 zásadnými pripomienkami k jej odporcom. Žiadalo stiahnutie návrhov spolu s Úniou miest Slovenska, mimovládnou inštitúciou Via Iuris či veľkými zamestnávateľmi z Klubu 500. Vicepremiér pre legislatívu Š. Holý a jeho tím sa museli zaoberať 4 660 pripomienkami k návrhom, z toho 2 795 bolo zásadných.

Únia miest preštuduje návrhy

Zverejnené nové legislatívne návrhy si podrobne preštuduje aj Únia miest Slovenska. Stále však platí, že únia trvá na všetkých zásadných pripomienkach a nepoľaví z požiadaviek na kvalitu, efektívnosť a spravodlivosť. V prvom pripomienkovom konaní mala výhrady k strate rozhodovania o územnom rozvoji, programu Urbion, spracovaniu pripomienok verejnosti, opatreniam proti čiernym stavbám či ochrane účastníkov konania.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
  • Má mať aj štruktúru podriadených úradov
  • Právomoc doterajších stavebných úradov by mala prejsť na jeho pracoviská v regiónoch
  • Bude centrálne povoľovať stavby
  • Bude aj špecializovaným stavebným úradom pre niektoré stavby

Zdroj: TASR

Bratislavu zaujímajú podrobnosti

Hlavné mesto voči vyčleneniu územného plánovania a výstavby do samostatného ústredného orgánu vo všeobecnosti nemá zásadné výhrady. Má to však prispieť ku zvýšeniu odbornosti, vypracovaniu metodiky, kvalite rozhodovania. Podstatné sú preň podrobnosti ako kompetencie a pôsobnosť úradu, vzťah k územnej samospráve, spôsob menovania či kontroly. K nim sa vyjadrí po preštudovaní nového znenia návrhov.

Digitalizácia konania

Vlastným návrhom na zlepšenie stavebnej legislatívy prispeli aj zamestnávateľské zväzy. Odporúčajú zvýšiť odbornosť stavebných úradov, skrátiť konania a eliminovať duplicitu, definovať účastníkov konania a ich námietky a zvýšiť digitalizáciu. Ďalej podľa nich treba riešiť kvalitu a bezpečnosť stavieb či roztrieštenú právnu úpravu.

Radia tiež zamerať sa na technické a dopravné vybavenie územia, systémovú predpojatosť a rigidné územné plány. Sú za zmeny a doplnky aj z iniciatívy investorov a možnosť paralelného schvaľovania vecne nesúvisiacich zmien a doplnkov. Systém stavebných konaní by mala podľa podnikateľov sprehľadniť najmä digitalizácia komunikácie a spisov.

Poriadok s čiernymi stavbami

Veľkým problémom sú u nás tzv. čierne stavby, na ktoré verejnosť citlivo reaguje. Tu navrhujú zamestnávateľské zväzy prechodné obdobie na jednorazovú dodatočnú legalizáciu, ak boli postavené ešte pred účinnosťou zákona. Podmienkou má byť preukázanie vzťahu k pozemku a súlad s verejnými záujmom. Možnosť dodatočnej legalizácie takýchto stavieb má byť zrušená. Sankcie za nepovolené stavby najmä pre fyzické osoby by sa mali zvýšiť.