Kým sa multifunkčný športový areál Kampus športu a zdravia na okraji bratislavskej Petržalky na stále nevyužitom pozemku stane realitou, má pred sebou dlhú cestu.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v júni minulého roka podporilo jeho výstavbu na pozemkoch kraja s rozlohou vyše 188-tisíc štvorcových metrov v lokalite Betliarskej ulice a Orechovej cesty . Poslanci odsúhlasili ideový zámer a architektonickú štúdiu projektu, ktorý má zlepiť dostupnosť športovísk pre mladých športovcov aj širšiu verejnosť v kraji.

BKS spolupracuje na kampuse so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava. V porovnaní s hlavným mestom je v lepšej situácii krajské mesto Banská Bystrica, ktoré v lete tohto roka hostí Európsky olympijský festival mládeže. Jeho ambasádorkou je trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová.

Kampus je verejno-prospešný projekt

Bratislavská krajská samospráva požiadala hlavné mesto o stanovisko k tomuto rozsiahlemu zámeru. Magistrát potvrdil, že jeho oddelenie usmerňovania investičnej činnosti eviduje tento zámer samosprávneho kraja a je v procese posudzovania. Ďalšie bližšie informácie neuviedol.

„Stanovisko je fundamentálny procesný stupeň pred nasledujúcimi legislatívnymi krokmi. V prvom rade by som zdôraznil, že ide o projekt, ktorý je svojim rozsahom a nastavením absolútne jedinečný v bratislavskom regióne,“ uviedol predseda kraja Juraj Droba (SaS). Odpovedal tak na otázku, čo bolo príčinou, že do konca roka 2021 neboli predložené návrhy na riešenie zmluvných vzťahov, stavebných a ekonomických parametrov projektu.

J. Droba očakáva, že stanovisko k investičnému zámeru od hlavného mesta dostanú v najbližších týždňoch. Potom bude nasledovať odsúhlasenie takto nastaveného zámeru poslancami krajského zastupiteľstva. Následne urobia kroky, aby získali územné rozhodnutia a stavebné povolenie.

"Je v záujme všetkých dotknutých strán, aby na území Petržalky vyrástol takýto verejno-prospešný projekt,“ povedal J. Droba. V Kampuse športu a zdravia majú byť športová škola, hokejová a multifunkčná hala, atletický ovál, rôzne verejné plochy a iné ďalšie časti projektu.

Počítajú aj z európskymi peniazmi

V materiáli na rokovanie zastupiteľstva z leta 2021 sa uvádza, že hlavným investorom je BSK prostredníctvom zdrojov z Európskej únie.

Zväz ľadového hokeja by mal prispieť dvomi miliónmi eur na vybudovanie dvoch hokejových tréningových plôch ako súčasti kampusu. Volejbalový klub vstupuje do partnerstva aj finančným vkladom, a to prostredníctvom investície do multifunkčnej športovej haly pre loptové športy.

Pre jasnú predstavu o ekonomických nákladoch projektu je podľa predsedu J. Drobu treba ešte definovať niekoľko relevantných bodov. Tak, ako bolo minulosti prezentované, počíta sa aj financovaním časti projektu prostredníctvom zdrojov z Európskej únie, aj z investičných vstupov od partnerov projektu.

Skultivované územie namiesto neporiadku

Samotná mestská časť Petržalka vníma zámer kampusu pozitívne. Poskytne viaceré, doteraz absentujúce športové možnosti pre nádejných profesionálnych športovcov aj pre širokú verejnosť.

Okrem toho by sa dosial nevyužitý pozemok v lokalite Betliarskej ulice a Orechovej cesty zmenil na moderný a Petržalka dúfa, že aj monitorovaný areál. To by mohla byť prevencia proti vzniku nelegálnych skládok odpadu, ktoré odtiaľ pravidelne odstraňuje mestská časť alebo dobrovoľníci.

„Nepochybujeme, že vzhľadom na výhodnú polohu vďaka obchvatu a plánovanej cyklotrase aj dobré cestné prepojenie s mestom, bude lákadlom pre milovníkov športu z celej Bratislavy a jej okolia,“ konštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

 

Polyfunkčný projekt Nová Vajnorská v Bratislave.
Neprehliadnite

Novú Vajnorskú v Bratislave majú postaviť do konca roka. Má 110 bytov a apartmánov