Premena areálu bývalej banskobystrickej textilnej fabriky Slovenka na novú obytnú štvrť by sa čoskoro mohla uskutočniť. Investor, ktorým je spoločnosť Arkon, doručil mestu spracovanú urbanistickú štúdiu. Ak ju schváli mestské zastupiteľstvo, môže sa začať konať.

Územie niekdajšej textilky Slovenka má rozlohu viac ako štyri hektáre. V niekoľkých etapách sa má zmeniť na modernú ucelenú mestskú štvrť Slovenka 2, ktorá prirodzene rozšíri centrum mesta.

Rok trvajúca diskusia

Definovanie budúcej podoby tohto územia prebiehalo v intenzívnej koordinácii s mestom a všetkými dotknutými inštitúciami a orgánmi. Projektový tím spolu s odborníkmi posudzovali viac ako rok najmä riešenie verejných priestranstiev, funkcií či dopravy.

Vizualizácia budúcej prevádzky Canvas café & street food na Striebornom námestí
Neprehliadnite

Bystrická Slovenka2 sa posunula s povoleniami, čiastočne otvorí areál textilky

„Veríme, že súčasná podoba štúdie je plnohodnotným podkladom pre nevyhnutnú aktualizáciu územného plánu mesta a projekt sa dočká územného rozhodnutia. Ako investor sme z pohľadu projektového riadenia na tento krok pripravení,“ uviedol generálny riaditeľ a zakladateľ Arkon Andrej Konkoľ.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko je presvedčený, že komplexnosť projektu, ako aj jeho rozsiahla plocha, si vyžadujú podrobnú prípravu. „Som rád, že so zástupcami investora prebieha konštruktívny dialóg. Územný plán mesta Banská Bystrica je potrebné aktualizovať aj o zmeny vyplývajúce z pripravovaného projektu Slovenka 2. Verím, že navrhované zmeny prejdú odbornou diskusiou a projekt sa stane súčasťou ďalšieho rozvoja Banskej Bystrice.“

Niekoľko etáp

Spoločnosť Arkon zároveň potvrdila zámer realizovať výstavbu projektu v niekoľkých etapách so začiatkom v severnej časti územia. Celé územie Slovenka 2 je rozdelené na dve časti – južné územie od Strieborného námestia približne do polovice pozemku na úrovni Stoličkovej ulice a zvyšná severná časť, ktorá sa rozprestiera po oboch stranách potoka Bystrica. Pre obe časti sú aktuálne platné aj územné plány zóny.

Areál bývalého závodu Slovenka
Neprehliadnite

Areál Slovenky zmenil majiteľa, ohlasuje veľký projekt

Investor postupne sprístupňuje pôvodne nevyužívaný areál verejnosti ešte pred realizáciou projektu. Na začiatku septembra otvoril chodník, ktorý vedie od Strieborného námestia k ulici Cesta na amfiteáter. Osvetlený a udržiavaný chodník umožní pohodlný prechod študentom a zamestnancom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela či návštevníkom amfiteátra.

Ďalšie úpravy mesta

Transformáciou prejde aj banskobystrické Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu nielen do novej štvrte, ale aj centra mesta. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky.

Zámerom investorov je realizovať v území napojenie cyklochodníka, čo by pomohlo vytvoreniu súvislej trasy po osi Hušták – Slovenka 2 až po Medený hámor, s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.