Mesto Bratislava pripravuje modernizáciu električkovej Vajnorskej radiály. Koncom apríla podpísalo kontrakt za 947 997 eur s DPH so spoločnosťou Dopravoprojekt na projektovú dokumentáciu, činnosť autorského dozoru a inžiniersku činnosť. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej na webe hlavného mesta.

Magistrát plánuje modernizovať trať v dĺžke zhruba 6,5 kilometra v úsekoch Trnavské mýto - Za kasárňou, Za kasárňou - Tomášikova, Tomášikova - Jurajov dvor, Jurajov dvor - obratisko Zlaté piesky a Zátišie - Železničná stanica Nové Mesto.

„Cieľovým stavom po rekonštrukcii je zvýšenie priemernej traťovej rýchlosti, skvalitnenie a zatraktívnenie električkovej dopravy ako nosného systému MHD, skvalitnenie a zatraktívnenie príslušných verejných priestorov ulíc a námestí, ktoré súvisia či nadväzujú na úpravy električkovej trate,“ píše sa v zmluve o dielo.

Hlavné mesto chce modernizáciou Vajnorskej radiály odhlučniť trať, zaviesť preferenciu MHD s inteligentným riadením dopravy. Zároveň nahradiť zastarané a opotrebované konštrukcie električkovej trate za nové a progresívne prvky.

SR Bratislava Doprava Obmedzenia Uzávera BAX
Neprehliadnite

Bratislava musí dopravu zefektívniť. Viac koľají pomôže len čiastočne

„Zabudovať antivibračné a protihlukové zariadenia, vymeniť trakčné káble, vrátane traťových rozvádzačov, realizovať nové prevádzkové zariadenia a technológie,“ menuje samospráva v zmluve.

Mesto chce zvýšiť rekonštrukciou trate komfort prepravy cestujúcich a skrátiť čas prepravy. „To sa z pohľadu logistiky dopravy pozitívne odzrkadlí na možnom znížení dennej výpravy električkových vlakov a znížení finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy,“ tvrdí magistrát s tým, že zámerom je aj zvýšenie kapacity prepravovaných cestujúcich električkovou dopravou.

Kontrakt na projektovú dokumentáciu medzi hlavným mestom a firmou Dopravoprojekt bude financovaný z 85 percent z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, desať percent pôjde zo štátneho rozpočtu a päť percent zo zdrojov mesta.

Rovnakým spôsom chce mesto financovať aj ďalšie rekonštrukcie električkových tratí, momentálne práce prebiehajú na karlovesko-dúbravskej radiále. V pláne sú aj ďalšie úseky