Žiadne grandiózne projekty, ale čisté a udržateľné riešenia. Tak si predstavujú podobu bratislavského centra autori návrhov verejných priestorov Šafárikovho námestia, Fajnorovho nábrežia a priľahlých kontaktných zón vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky.

Víťazmi sa stali slovenskí architekti 2021 (časť Šafárikovho námestia) a parížsky ateliér f&b cc (pre Fajnorovo nábrežie). Všetkých 15 návrhov bolo vystavených v utorok v Starej Tržnici počas konferencie WhatCity.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Fajnorovo nábrežie: Súčasný stav priestorov pri Filozofickej fakulte Zdroj: Mesto Bratislava

Zadanie zahŕňalo kľúčové, zanedbané a diskutované miesta v okolí Starého mosta; jednotlivé priestory boli v zadaní ešte rozdelené podľa územného plánu a vlastníckych pomerov.

Priestor Šafárikovho námestia rozdelený na tri zóny, prvá - parková bola riešená prioritne, druhá plocha využívaná ako parkovisko mala byť riešená ideovo, keďže je v súčasnosti súkromným majetkom. Tretie územie, ktoré spadalo do zadania, bol úzky pás na hrane parku, kde je možné postaviť objekt ohraničujúci námestie, pripomínajúci situáciu v minulosti.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Šafárikovo námestie: súťažné podmienky Zdroj: Mesto Bratislava

V prípade Fajnorovho nábrežia šlo o oblasť vymedzenú parkoviskom osobného prístavu a Starým mostom. Súťažiaci sa mali možnosť vyjadriť aj k priestoru parkoviska na Gondovej ulici, oddeleného od rieky protipovodňovým múrom.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Fajnorovo nábrežie: súťažné podmienky Zdroj: Mesto Bratislava

Premyslený, no zároveň jednoduchý návrh, či skôr stratégia pre “Šafko”, ráta s funkčnou nezávislosťou jednotlivých častí a premenlivosťou okolností. Časť plochy smerom ku Gajovej ulici je navrhovaná ako park s vybavením pre všetky vekové kategórie.

Podľa autorov je navrhnutý tak, aby vedel fungovať bez ohľadu na to, akým spôsobom budú využívané ostatné plochy. Súkromný pozemok (A3) by sa mohol v budúcnosti využiť ako komunitná záhrada pre lokálnych obyvateľov.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Šafárikovo námestie: víťazný návrh Zdroj: 2021 architekti

Návrhu dominuje priečny obslužný objekt, naznačená štruktúra, ktorý vymedzuje plochu parku a dáva impulz k vzniku verejného námestia v južnej časti. Náznakovým doplnením urbanistického bloku architekti dosiahli vytvorenie priestoru pre rôzne mestské aktivity, ktoré vložený pavilón dokáže obslúžiť, no zároveň sceliť.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Šafárikovo námestie: pohľad na riešenie architektov 2021 Zdroj: 2021 architekti

Prvé miesto za návrh pre priestory Šafárikovho námestia získali architekti z tímu 2021 (Ing.arch. Peter Lényi, Ing.arch. Ondrej Marko, Ing.arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov, Dipl.Ing. Dominika Čerepkaiová, Monika Bočková, Lenka Borecká).

Ako najlepší návrh pre Fajnorovo nábrežie porota označila projekt francúzskeho ateliéru f&b cc (Dipl.Ing. Hans-Michael Földeak, M.Sc. Malia Bennaceur, architecte dplg, Juliette Guichard, architecte hmonp, Ing. Boris Hrbáň).

Návrh vytvára na nábrežnej časti urbanizovaný priestor tvorený nábrežnou promenádou pri rieke a veľkou, materiálovo odlíšenou plochou rekreačnej vybavenosti. Architekti navrhli variabilný mestský bulvár s mlatovou úpravou pre dočasné športové a kultúrne aktivity.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Fajnorovo nábrežie: perspektíva víťazného návrhu, pohľad na plánovanú pláž Zdroj: f&b cc

Nábrežie by sa malo stať neformálnym, mnohotvárnym priestorom s jasnými kontúrami. Architekti vo svojom návrhu vyjadrujú potrebu udržateľnosti a efektívnosti zásahov; hlásajú, že menej je viac. Podstatným je prínos nových funkcií do Starého Mesta, projekt pláže je vydareným experimentom s verejnými priestormi v historickom kontexte.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Fajnorovo nábrežie: perspektíva víťazného návrhu, pohľad na terasu Zdroj: f&b cc

Návrh francúzskeho ateliéru f&b cc je využíva existujúce podmienky, na protipovodňovú stenu umiestňuje sedenie, do priestoru pod mostom osádza kaviareň, na svahu Starého mosta buduje horskú záhradu. Ponecháva takisto aj parkovanie.

Víťazný návrh pre Šafko ráta s provizóriom, nábrežie môže byť pláž

Fajnorovo nábrežie: víťazný návrh Zdroj: f&b cc

Rešpekt k súčasnému, práca s minimom a žiadne veľké oči. Súťaž na okolie Univerzity Komenského priniesla sľubné riešenia, ktoré by mesto po rekonštrukcii Starého mosta malo použiť ako podklad pri obnove priľahlých priestorov. Chce tak spraviť do konca tohto roka. Bratislava by tak získala ďalšie kvalitné verejné priestory, Bratislavčania priestor na veľkomestský život.