Cieľom súťaže bolo nájsť riešenie prepojenia centra s oboma brehmi Váhu. Mesto očakávalo sebavedomé a svieže návrhy od profesionálnych tímov z radov urbanistov, architektov a územných plánovačov, ktoré sa stanú podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej mestskej zóny. Výsledkom má byť kompaktné živé mesto s dotykom s vodou prekonávajúce dopravné bariéry.

Radnica súťaž pripravovala v dlhodobom participatívnom projekte Trenčín Si Ty a po vyhlásení ju výrazne propagovala aj v zahraničí. Vďaka tomu si podklady z internetu stiahlo vyše 1 500 záujemcov. Do súťaže napokon prišlo až 59 návrhov.

Okrem dvadsiatky slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny a USA.

Víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper Sweden AB zo Štokholmu s projektom Stopy Trenčína (Tracing Trenčín). Druhú cenu si odniesol kolektív autorov z Bratislavy - Martin Berežný - BAAR, Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová.

Trenčín ako živé mesto na rieke

1. miesto Mandaworks AB + Hosper AB Zdroj: Mesto Trenčín

Na tretie miesto zaradila porota projekt ďalšieho slovenského tímu Aprox architects. Špeciálne ceny získali návrhy od londýnskeho Marko&Placemakers s bratislavským GutGut a ateliér Siebert+Talaš.

„Nejde o návrh, ktorý by bol nápadne ohurujúci, avšak je to práca, ktorá zo všetkých súťažných návrhov najlepšie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá,“ povedal o víťazovi podpredseda jedenásťčlennej medzinárodnej poroty Thomas Matta, profesor zo švajčiarskej univerzity HSR Rappersvil.

Trenčín ako živé mesto na rieke

2. miesto BAAR a kolektív Zdroj: Mesto Trenčín

Návrh je podľa neho ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického centra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funkciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenčanov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom rešpektovaní prírodných daností rieky.

Porota ocenila vyváženosť funkčného využitia priestorov na oboch stranách rieky vhodne prepojených budúcim promenádnym mostom. Švédsky návrh počíta s obchodmi, kanceláriami aj bývaním s podzemným parkovaním. Bloky zástavby by mali tvoriť dlhé námestia a ponechať pohľady na hrad. Na brehu navrhuje vytvoriť prirodzené zelené prostredie pre oddych ľudí, šport aj život vodných živočíchov. Kreslí cyklistické a pešie cesty, kultúrne a športové zariadenia, prístav s požičovňou lodí, tržnice, parky a detské ihriská.

Trenčín ako živé mesto na rieke

3. miesto APROX architects Zdroj: Mesto Trenčín

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš upozorňuje, že ide o ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom pre územný plán centrálnej mestskej zóny. „Pred uplatnením finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe prejdú ešte víťazné práce okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou. Jej začiatok plánujeme na september, keď budú súťažné práce aj verejne prezentované,“ vysvetľuje M. Beďatš.

Výstava ocenených návrhov sa bude konať v septembri a októbri v priestoroch trenčianskej Synagógy, spresňuje hovorkyňa mesta Erika Ságová. Predstavené budú aj na prezentácii s panelovou diskusiou s autormi a porotcami, ktorá by sa mala konať začiatkom októbra.

Trenčín ako živé mesto na rieke

Špeciálna cena Siebert+Talaš Zdroj: Mesto Trenčín

Už teraz začínajú experti z dvoch univerzitných pracovísk vo Švajčiarsku a na Slovensku pracovať na expertíze dosahov ocenených návrhov na životné prostredie, urbanistickú bezpečnosť a dopravu. Expertízu predstavia verejnosti na októbrovej prezentácii návrhov.

Podujatia odštratujú diskusiu s odborníkmi a verejnosťou. „Jednou z cieľových skupín plánovanej komunikácie sú aj potenciálni investori z radov miestnych podnikateľských subjektov, o ktorých názory máme pri tvorbe tohto územia záujem,“ dodáva E. Ságová.

Trenčín ako živé mesto na rieke

Špeciálna cena Marko&Placemakers + GutGut Zdroj: Mesto Trenčín

Podklady pre vypracovanie zadania územného plánu chce mesto vytvoriť do konca tohto volebného obdobia, aby akékoľvek nové vedenie mohlo bez obáv o výsledok zachovať kontinuitu a začiatkom roka 2015 spustiť samotný proces prípravy územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Proces chce mesto zosúladiť aj s prípravou strategického rámca pre čerpanie fondov Európskej únie pre obdobie 2014 až 2020, na ktorom pracuje súbežne.