Podiel investícií a zapájania inovatívnych nástrojov do procesu výstavby je podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska dlhodobo nedostatočný.

Prejavuje sa to v podobe nižšej produktivity práce v stavebníctve, ako aj klesajúcej konkurencieschopnosti slovenských stavebných podnikov.

Regionálny workshop Národnej kvalifikačnej platformy k vývoju vzdelávania v stavebnom sektore do roku 2035 bol venovaný práve tomu, ako výzvy digitalizácie úspešne zvládnuť, informoval v stredu zväz.

Na príliš rýchle zmeny sa nestíha reagovať

Na workshope, ktorý sa konal na Strednej odbornej škole remesiel a služieb v Poprade, spolu diskutovali riaditelia škôl, pedagógovia, odborníci z praxe na tému technologického pokroku a a s nimi súvisiacimi zmenami na pracovnom trhu, ktoré by mal reflektovať aj vzdelávací systém.

„Pri takých rýchlych zmenách, ku ktorým v stavebníctve dochádza, nie je možné stavať kvalifikovanú pracovnú silu na vzdelávacom systéme, v ktorom nie sú zabezpečené pre výučbu požadované nové technológie, motivovaní a kvalifikovaní odborní pedagógovia, nové digitálne metódy vzdelávania či absencia dát o kvalite a potrebách vzdelávania či uplatniteľnosti absolventov,“ uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik.

Zväz podľa neho aktívne podporuje spoluprácu medzi strednými školami a zamestnávateľmi v stavebníctve, s cieľom zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre potreby digitálnej doby. „Automatizácia, robotizácia, 3D tlač, zapájanie umelej inteligencie do procesu výstavby či prefabrikácia a stavebná výroba mimo staveniska patria už dnes v zahraničí medzi úplne bežné nástroje, ktoré v stavebníctve nachádzajú svoje uplatnenie a zásadne zvyšujú jeho produktivitu,“ uviedol Kováčik.

Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch stúpa

Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve podľa Kováčika zároveň stúpa. „Dnes hovoríme o viac ako 4-tisíc voľných pracovných pozíciách, pričom podľa našich prieskumov môže už do dvoch rokoch na Slovensku v sektore chýbať až viac ako 20-tisíc pracovníkov,“ dodal.

V súčasných podmienkach podľa zväzustredné školy nie sú schopné samostatne implementovať nové požiadavky do výučby.

„V dnešnej dobe, keď kvalita vzdelania hrá kľúčovú úlohu vo formovaní budúcnosti, je dôležité hľadať a podporovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré stoja na čele inovácií a úspechov a ktoré majú predpoklady stať sa špičkovými strednými školami,“ uzavrel Kováčik.

Ďalšie dôležité správy

Miesto výstavby pilotného nájomného bytového domu na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke.
Neprehliadnite

Stavebníctvo zrýchlilo tempo rastu výkonov, stavebné firmy pracovali takmer výlučne doma