Stavebná produkcia v júli dosiahla 612 miliónov eur a medziročne narástla o tri percentá. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa v porovnaní s júnom zvýšila o 2,5 percenta. Informoval o tom štatistický úrad.

Stavebné firmy v tuzemsku realizovali viac ako 90 percent z celkovej produkcie odvetvia. Domáca produkcia stavebníkov sa zintenzívnila, zostala v medziročnom raste už tretí mesiac po sebe. V júli jeho hodnota zodpovedala šiestim percentám. Celkový rast domácej výstavby ovplyvnila rozhodujúca nová výstavba s medziročným zvýšením o 9,2 percenta.

Podielovo menšie zložky domácej produkcie nedosiahli úroveň spred roka, opravy a údržba sa medziročne znížili o 0,6 percenta a ostatné práce o 6,2 percenta.

Inžinierske stavby a práce v zahraničí

Stavebná produkcia z prác na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby ciest a diaľnic) rástla už štvrtý mesiac v rade, v júli 2023 až o takmer 28 percent. Naopak, dominantná výstavba budov, ktorá je od marca 2023 v poklese, sa znížila až o 4,7 percenta.

Práce realizované v zahraničí sa spomalili medziročne takmer o pätinu, ich podiel na celkovej stavebnej produkcii nedosiahol ani 10 percent.

Medziročné porovnanie

V súhrne za sedem mesiacov roka 2023 stavebné firmy realizovali produkciu v objeme takmer 3,6 miliardy eur, čo zodpovedalo v stálych cenách medziročnému nárastu o 0,6 percenta. Objem stavebných prác v tuzemsku sa oproti júlu 2022 zvýšil o 1,3 percenta.

Pozitívne ho ovplyvnil rast domácej novej výstavby o 5,7 percenta. Naopak, negatívny vplyv mali poklesy jej menších zložiek - opráv a údržby o 7,4 percenta a ostatných prác o 15,5 percenta.

V členení podľa výrobného zamerania od januára do júla tohto roka medziročný nárast o 15,1 percenta vykázala stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, avšak podielovo významnejšia výstavba budov skončila v mínuse o 4,1 percenta. Objem stavebných prác v zahraničí bol v súhrne siedmich mesiacov nižší o šesť percent.

Ďalšie dôležité správy

Kinovcov dom v Dubravke;;;29.8.2007 Bratislava;foto Ján Zemiar
Neprehliadnite

Stavebné povolenie bez prístupovej cesty. Čo s tým?