Slovensko zrejme už tento rok umožní prenajímateľom vypovedať nájom ľuďom, ktorí platia regulovanú činžu. Menej solventní nájomcovia by v budúcich rokoch mali dostať nájomné byty od obcí, ktorým na výstavbu bytových domov poskytne dotáciu štát. Navrhlo to ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Na rozdiel od Česka regulované nájomné však zatiaľ úplne nezanikne, nájomníci totiž budú môcť zostať v doterajších bytoch, až kým nezískajú obecné byty.

Počet bytov s regulovaným nájomným sa na Slovensku odhaduje na niekoľko tisíc. To je výrazne menej než v Česku, kde regulované činže zostávajú do konca roku 2012 pre asi 300 000 bytov. V prípade ďalších zhruba 400 000 bytov sa skončilo v závere vlaňajška. Regulované nájomné je spravidla výrazne nižšie než trhové, čo sa nepáči vlastníkom domov.

Slovenské ministerstvo navrhlo, aby po výpovedi z regulovaného nájomného mali na náhradný nájomný byt nárok ľudia, ktorí buď sami alebo členovia ich domácnosti iný byt nevlastnia alebo ich majetok nepostačí na obstaranie vlastného bývania. Do pridelenia nájomného bytu od obce, čo sa má stať najneskôr do roku 2017, by mohli zostať v dovtedajšom byte. Nájomné by sa im však už od polovice tohto roku až do roku 2015 zvyšovalo každoročne zhruba o pätinu. V Česku je stanovenie platby po zrušení regulácie nájomného na dohode medzi prenajímateľom a nájomcom; ministerstvo pre miestny rozvoj už zverejnilo základ mapy miestne obvyklého nájomného, ktorá má byť pomôckou pre určenie výšky platieb.

Slovenské úrady už skôr spočítali, že nárok na náhradný nájomný byt od obcí by mohlo mať tisíc občanov. To by znamenalo, že na výstavbu tohto počtu nájomných bytov by štát poskytol obciam dotáciu 72,7 milióna eur. V bytoch s regulovaným nájomným, ktoré sa nachádzajú hlavne v centrách miest, bývajú väčšinou starší ľudia.

Pre regulované nájomné zažalovalo slovenskú vládu na Európskom súde pre ľudské práva deväť vlastníkov reštituovaných domov. Vtedajšie ministerstvo výstavby upozornilo, že Poľsko podobný spor na štrasburskom súde v minulosti prehralo.

Ilustračné foto na titulke - Archív