„Správa NAPANT nesúhlasí s konštatovaním, že navrhovaná činnosť nebude mať výraznejší negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v dotknutej oblasti Donovalov, ani na stav chránených území, chránených biotopov, chránených a ohrozených druhov živočíchov a rastlín a jednoznačne odporúča nulový variant, teda činnosť nerealizovať,“ povedal Ľ. Čillag.

Chýbajú im dokumenty

Správa sa k hale vyjadrovala už na začiatku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Požadovala doplnenie dokumentov a podkladov, ako napríklad environmentálnu štúdiu.

Riaditeľ tvrdí, že správa chcela aj dokumenty o vode a jej odkanalizovania z prevádzky haly, hydrogeologický a hydrologický prieskum a dosah stavby na podzemné a povrchové vody v oblasti Donovál.

Proti lyžiarskej hale na Donovaloch je aj správca národného parku

Donovalley Resort Zdroj: EIA/Donovalley

Za potrebné považovali aj dodanie dokumentov o štúdii hluku a emisií. Žiadali tiež vypracovanie vizualizácie haly v zmysle metodiky charakteristického vzhľadu krajiny.

„Tieto, ale ešte aj iné dokumenty a podklady sú pre nás dôležité, aby sme vedeli zaujať stanovisko, či je možné predmetný zámer realizovať v plnom alebo inom obmedzenom variante,“ podotkol Ľ. Čillag.

V októbri tohto roku dostal NAPANT oznámenie o začatí územného konania, avšak už bez predloženia projektovej dokumentácie.

„Z predloženého oznámenia nie je zrejmé, či v danom období, od septembra 2018, došlo k zmene v projektovej dokumentácii, respektíve čo je dôvodom opakovaného konania o umiestnené stavby,“ uviedol riaditeľ správy.

Proti lyžiarskej hale na Donovaloch je aj správca národného parku

Donovalská promenáda Zdroj: Donovalley

V tejto súvislosti poslal NAPANT svoje vyjadrenie obci Donovaly, kde opäť žiadal predloženie chýbajúcich dokumentov.

„Vzhľadom na ojedinelosť predkladaného zámeru, ktorý nemá obdobu v slovenských podmienkach, je potrebné, aby bolo posúdenie vykonané na vysokej odbornej úrovni, s vysokým stupňom spoľahlivosti a postihovalo všetky súvislosti danej problematiky, čo sa podľa názoru Správy NAPANT nestalo,“ poznamenal Ľ. Čillag.

Investícia za 60 miliónov

Investor Igor Obšajsník tvrdí, že nie je v žiadnom konflikte s ochranármi, neziskovými organizáciami, NAPANT-om či Štátnou ochranou prírody.

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubord, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu.

Proti lyžiarskej hale na Donovaloch je aj správca národného parku

Vizualizácia lyžiarskej haly na Donovaloch Zdroj: Donovalley

Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a mala by stáť 60 miliónov eur. Proti výstavbe haly vznikla aj petícia, ktorú už podpísalo takmer 22-tisíc ľudí.

Autori petície žiadajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby vykonalo potrebné kroky proti výstavbe haly na Donovaloch a zastavilo výrub lesa. Momentálne sa realizuje územné konanie, čiže súhlas s umiestnením haly. S výstavbou by sa podľa I. Obšajsníka malo začať na jar 2021.

Rezort vysvetľoval, že posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie bolo minulý rok a voči výsledku sa vtedy nikto neodvolal. „Tým sa nedal žiadny mandát ďalším orgánom štátnej správy do veci vstúpiť. Samozrejme, akonáhle bude petícia doručená, budeme sa ňou zaoberať,“ uviedol hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.