O zámere postaviť v Donovaloch lyžiarsku halu informovali TREND Reality už koncom minulého roka. „Ide o unikátny projekt zážitkového cestovného ruchu, ktorý vo svojom rozsahu a rozmanitosti aktuálne nemá v Európe obdobu. Najväčším, ale zďaleka nie jediným lákadlom projektu je lyžiarska hala, kde budete môcť celoročne lyžovať,“ vysvetľoval  vtedy projektový manažér Donovalley Igor Obšajsník.  

V projekte má byť zapojený aj medzinárodný prevádzkovateľ podobných stavieb. „Projekt je už viac ako dva roky pripravovaný v spolupráci s holandskou spoločnosťou SnowWorld, ktorá už viac ako 20 rokov prevádzkuje kryté lyžiarske strediská,“ uviedol ešte v novembri  I. Obšajsník.

Zo zámeru, ktorý posudzujú úrady, možno vyčítať konkrétne informácie. Hala sa má rozprestierať na ploche s výmerou 2,2 hektára. Samotná zjazdovka má mať rozlohu 22 500 štvorcových metrov, obchodné priestory 600 štvorcových metrov a reštaurácie a bary ďalších 1 700 štvorcových metrov.

Okrem týchto služieb počíta spoločnosť Donovalley aj s vybudovaním klziska, fitness zóny a hotela s 90 izbami. Pre návštevníkov má byť k dispozícií 556 parkovacích miest. „Charakter projektu dáva možnosť zimných športov počas celého roka a bude slúžiť aj ako významné miesto pre lyžiarske kluby, amatérskych a profesionálnych športovcov a na lyžiarske kurzy, ktoré nebudú podmienené ročným obdobím a klimatickými podmienkami,“  uvádza firma v zámere.

Lyžiarska hala v Donovaloch pýta úrady o prvé povolenia

Donovalley Resort Zdroj: EIA/Donovalley

So stavebnými prácami by sa malo začať v priebehu budúceho roka, termín začatia prevádzky investor odhadol na rok 2020. Rozpočet vyčíslil na 40 miliónov eur. 

Investor pritom počíta s tým, že hala prinesie regiónu desiatky pracovných miest. „V oblasti zamestnanosti prinesie projekt priamo viac ako 120 stálych pracovných miest. V obdobiach hlavnej sezóny ďalších 250 pracovných miest dočasného charakteru,“ vypočítava spoločnosť Donovalley.

Lyžiarska hala v Donovaloch pýta úrady o prvé povolenia

Donovalley Resort Zdroj: EIA/Donovalley

Samotná hala má byť umiestnená v lokalite „Varštat – Dolina,“ ktorá je z východnej a južnej strany vymedzená miestnou komunikáciou, z juhozápadu lúkou, západnú stranu tvorí les a zo severozápadu je priestor ohraničený lúkami.

Za projektom Donovalley stojí Maroš Bezděka, ktorý v Banskej Bystrici prevádzkuje spoločnosť Autonovo. Ročné tržby firmy, ktorá zabezpečuje predaj, servis i požičiavanie automobilov značiek spadajúcich pod koncern Volkswagen, sa pohybujú na úrovni 28 miliónov eur.