Citlivý a ostro sledovaný areál Cvernovky menil navrhovanú podobu s každým novým majiteľom. V roku 2007 predstavila svoju víziu česká developerská firma Sekyra, o štyri roky neskôr Francúzi z JF Hamilton. Ani jeden zo snov o loftovom bývaní či viacfunkčnom využití zóny Cvernovka sa nezrealizoval a po nezákonnom búraní ostala po pokusoch nepríjemná pachuť.

Jeden z posledných reliktov industriálnej architektúry v Bratislave v súčasnosti funguje ako sídlo umelcov a kreatívcov, niektoré budovy komplexu sú však v havarijnom stave. Najnovší návrh adaptácie bezmála päťhektárového areálu je zverejnený na stránke mestskej časti Ružinov, pripomienkovať ho možno do 1. marca.

Urbanistický plán od architekta Petra Žalmana sa podľa autorskej správy snaží naštartovať novú výstavbu v území, a zároveň zhodnotiť stavebný fond z hľadiska pamiatkovej ochrany. Pripravené sú dva varianty s rôznym počtom asanovaných budov.

V oboch prípadoch však blok zvnútra zahustia administratívne a polyfunkčné budovy a miesto na bývanie tu nájde asi 700 rodín. Vzniknúť by mala zóna so siedmimi až deviatimi podlažiami a parterom, verejným parkom a vysokou administratívnou budovou, ktorá bude výškou podlaží korešpondovať s pôvodnými priemyselnými budovami.

Návrh zohľadňuje existujúce budovy, v prvom variante ostanú okrem kultúrnej pamiatky Pradiarne aj iné objekty (obytný dom na Páričkovej, objekt SOŠ Svätoplukova, Silocentrála, objekt studne, Administratíva na Páričkovej). Pri tejto možnosti sa objekt Úpravne na Košickej zrekonštruuje, zúži o jeden modul a poslúži ako parter ďalšej výstavbe.

Alternatívny plán druhého variantu s Úpravňou ani objektom administratívy neuvažuje. Historické budovy, ktoré by mali byť ponechané, zbavia nepatričných nánosov a autori ich navrhujú obnoviť podľa požiadaviek pamiatkárov.

Predstavili víziu pre chúlostivý areál Cvernovky, možno ju pripomienkovať

Cvernovka - návrh územného plánu, vizualizácia variantu 1 Zdroj: ÚPN Z Cvernovka

Predstavili víziu pre chúlostivý areál Cvernovky, možno ju pripomienkovať

Cvernovka - návrh územného plánu, vizualizácia variantu 2 Zdroj: ÚPN Z Cvernovka

Vznešené pojmy ako „mesto v meste“ či „bodovo-líniové objekty v zeleni“ v autorskej správe však vyvolávajú nedôveru medzi súčasnými užívateľmi Cvernovky – najmä kreatívcami citlivými na slová prestavba a rekonštrukcia. V Bratislave sme sa stali svedkami mnohých adaptácií s ponechaním pôvodných budov, ktoré si v skutočnosti z genia loci ponechali len názov.

Nájomníci sú preto obozretní. Zachovanie najznámejšieho bratislavského kreatívneho klastra je ich prioritou. Zmluvy v hlavnom priestore Pradiarne zatiaľ platia do augusta tohto roku. Nájomníkov z iných budov, ktoré boli označené ako nevyhovujúce, vysťahovali alebo im navrhli sa presunúť do alternatívnych priestorov. 

Fanúšikovia Cvernovky nie sú k osudu areálu ľahostajní, minulý rok založili aj Nadáciu Cvernovka, ktorej cieľom je sprofesionalizovanie a ďalší rozvoj kreatívneho centra. Ako potvrdili, s novým vlastníkom rokujú o budúcej podobe Cvernovky s dôrazom na zachovanie kontinuity súčasnej náplne. V živom kultúrnom objekte sa nachádza 30 umeleckých ateliérov, úspešný coworkingový priestor Connect, koná sa tu množstvo podujatí. Estetizovať a predstaviť budovu sa podarilo v úspešnej publikácii Cvernovka

Predstavili víziu pre chúlostivý areál Cvernovky, možno ju pripomienkovať

Cvernovka - jedno z podujatí Zdroj: connect-network.sk

Treba dodať, že oba varianty predloženého návrhu existujúce priemyselné dedičstvo v areáli Cvernovky rešpektujú, berú ho však do úvahy jednotlivo. Zainteresovaní vytýkajú návrhom na revitalizáciu areálu ich neschopnosť pracovať s identitou miesta ako celku. Ak by sa aj zóna vystavala podľa Žalmanovho plánu, je otázne, do akej miery sa industriálne stavby stanú kulisou generickej developerskej architektúry a nakoľko pradiareň obkolesená modulárnymi administratívnymi budovami ostane centrom napáchnutým umením, akým je doteraz.

Pozitívne akceptovanie existencie kultúrneho hubu, o ktorý sa snažia súčasní nájomníci, takisto môže dobre poslúžiť pre developera, ktorý nálepku kreatívneho priemyslu a komunity iste zúročí. Zatiaľ sú obe strany naklonené k dialógu.

Návrh architekta P. Žalmana, ktorý vypracoval pre mestskú časť Ružinov, bol predstavený v pondelok na verejnej prezentácii a bude pripomienkovaný v najbližšom mesiaci. Výsledný návrh bude ešte schvaľovať zastupiteľstvo. Až potom sa môže stať záväzným pre neskoršie konkrétne návrhy developera.