Princíp ich predaja je podobný ako v bežnom internetovom obchode. Záujemca si vyberie projekt, zaklikne príslušný byt a nechá sa presmerovať na platobnú bránu. Potom stačí už len zaplatiť 2 500 eur a byt je rezervovaný s tým, že si ho už nemôže kúpiť nikto iný.

Ušetrenie času

Podľa developera nápad s obdobným postupom dostali už dávnejšie, posledný rok pracovali na technologickej realizácii. „Bolo náročné celý proces vypracovať tak, aby bol funkčný a ošetrený, aby fungovalo naozaj všetko tak, ako sme si predstavovali,“ vysvetľuje Ivan Rolný zo spoločnosti ITB Development.

Developer chce využiť najmä to, že všetky byty si predáva vo vlastnej réžii a nevyužíva služby realitných kancelárií. I. Rolný vysvetľuje, že takáto služba je určená pre tých, ktorí vedia, aký byt chcú kupovať aj pre tých zákazníkov, ktorí potrebujú čas na rozmyslenie.

„Je to skôr služba pre klienta, aby sa nemusel obťažovať a prísť na osobné stretnutie v prípade, ak je pevne rozhodnutý, že daný byt chce,“ naznačuje I. Rolný a dodáva, že v danom prípade nie je ambíciou ušetriť na predajcoch.

Bez vrátenia

Oproti bežným e-shopom však developer neumožňuje kupujúcemu objednávku stornovať do dvoch týždňov. „Ide o záväznú rezerváciu rovnako ako pri podpísaní Rezervačnej zmluvy na našom predajnom mieste,“ hovorí I. Rolný a dodáva, že kupujúci musí uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve do 30 dní od rezervácie. V opačnom prípade mu peniaze prepadnú.

„Rovnaká suma sa hradí pri štandardnom procese rezervácie a je zahrnutá v celkovej cene bytu. Ide o nevratný poplatok, ktorý predstavuje garanciu vážneho záujmu o byt. Po dokončení transakcie je daný byt na web stránke vyznačený ako rezervovaný a ďalej ho neponúkame iným klientom,“ vysvetľuje I. Rolný.

Developer začal predávať byty cez e-shop, 14 dní na vrátenie dať nemusí

Čerešne Living - vizualizácia novej časti s lagúnou Zdroj: ITB Development

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie neporušuje developer zákon, keď neuplatňuje 14-dňovú dobu na vrátenie bytu. V tomto prípade totiž nejde o predaj bytu v pravom slova zmysle. V prvom rade ide totiž o rezerváciu.

„Uplatňuje sa tu výnimka zo 14-dňovej možnosti odstúpenia od zmluvy pri hotelových, rekreačných, kultúrnych a športových službách, nakoľko poskytovateľ takýchto služieb môže mať problémy s naplnením kapacít alebo s následnou škodou, ktorá môže vzniknúť v dôsledku konania spotrebiteľa,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danica Krkošová.

Inak povedané, takýmto zákonom sa zabraňuje tomu, aby napríklad konkurencia či nepoctiví zákazníci držali byty pod rezerváciou opakovane. Samotný developer chce takýto predaj uplatniť pri všetkých svojich projektoch. ITB stojí za projektmi ako Čerešne, Gansberg, Mamapapa či Kolísky v Záhorskej Bystrici.