Keď vlani v lete developer Immocap predstavil plánovanú podobu Nového Istropolisu, bola jasné, že zo starého domu odborov na Trnavskom mýte v Bratislave neostane kameň na kameni. Nie každý s týmto riešením súhlasil. Najhlasnejší odporcovia sú architekti zo združenia Docomomo SK. Najnovšie tvrdia, že projekt Nového Istropolisu je príliš mohutný a v rozpore s aktuálnym územným plánom, pretože zvyšuje zastavanosť územia takmer o dve tretiny.

Povinná jazda cez EIA

Architekti reagujú na čerstvý zámer stavebníka, ktorý bol predložený len koncom minulého roka na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Tvrdia, že je nekvalitný. „Jeho veľkú časť tvoria analýzy, ktoré sa nedotýkajú predmetného územia,“ uvádzajú v stanovisku k projektu, ktoré poslali Ministerstvu životného prostredia SR. V liste dokonca nazývajú zámer „cynickou povinnou jazdou“, ktorá by nemala byť akceptovaná.

„Predložený zámer má rad nedostatkov, ktoré by poškodzovali verejný záujem a bránili budúcemu rozvoju územia v okolí Trnavského mýta. Sme presvedčení, že tieto nedostatky je možné a potrebné odstrániť,“ vysvetľuje architektka Henrieta Moravčíková, predsedníčka Docomomo SK.

Developer oponuje, že predkladaný zámer je spracovaný podľa zákona a predchádza komplexnej správe o hodnotení, ktorá bude vypracovaná v ďalšej etape povoľovacieho procesu.

Nový Istropolis
Neprehliadnite

Nový Istropolis ráta s prestavbou Domu odborov a výstavbou výškovej budovy

Veľa bytov a vysoké stavby

Architekti majú k projektu niekoľko výhrad. Tvrdia, že veľkú časť nového komplexu budov budú tvoriť byty, ktoré mali byť podľa územného plánu len doplnkové. Spochybňujú najmä to, či bude Nový Istropolis skutočne kongresové centrum alebo len ďalšie byty a kancelárske vežiaky.

Architektka Laura Krišteková z Docomomo nakreslila aj schému, kde do starého územia okolo Istropolisu zasadila nový projekt. Na prvý pohľad je z neho jasné, že objem hmoty nových budov bude oveľa väčší ako pôvodné objekty.

Developer tvrdí, že Nový Istropolis nie je v rozpore s územným plánom a ani počet bytov nebude nadmerný. „Rezidenčná funkcia neprekračuje 30 percent z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby,“ uvádza Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocapu, v reakcii na kritiku.  Ostatnú časť projektu bude tvoriť občianska vybavenosť, vrátane kultúrno-spoločenského centra, 4-hviezdičkového hotela, administratívnej funkcie a živého parteru s obchodnými a gastro-prevádzkami.

Odborníkom z Docomomo prekáža aj to, že najobjemnejšie stavby budú v severnej časti územia a jedna výšková budova má byť vyššia ako Národná banka Slovenska.

Developer reaguje, že holandské štúdio KCAP, ktoré vyhralo medzinárodnú súťaž, pri navrhovaní urbanistickej koncepcie vychádzalo z okolitej hmotovo-priestorovej koncepcie zástavby a nadviazalo na blokovú koncepciu mesta osadením solitérnych stavieb rešpektujúcich svoje okolie. Podobne to je aj pri výške administratívnej budovy, ktorá bude vysoká 116 metrov a vychádza z okolitej zástavby. Verejné plochy by podľa neho mali narásť o 50 percent voči pôvodnému projektu.

Peter Lukeš, zakladateľ a predseda predstavenstva Immocapu, pre TREND na jeseň minulého roka dokonca povedal, že po konzultácii s mestom pristúpili k zníženiu objemu zastavanosti o 42 percent.

Finálny projekt sa bude ešte schvaľovať

Súlad projektu Nového Istropolisu s územným plánom posúdi bratislavský magistrát.  Postup je taký, že mesto na základe zámeru developera vydá stanovisko k investičnému zámeru.

"Toto stanovisko ešte nie je záväzné, len sa v ňom predbežne vyjadrme ku súladu s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenými v záväznej časti územného plánu," vysvetľuje Katarína Rajčanová, hovorkyňa Bratislavy.  Potom magistrát stanoví podmienky pre vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie. Tá bude podkladom pre záväzné stanovisko hlavného mesta a územné konanie na stavebnom úrade Nové Mesto.

Jednou z požiadaviek mesta bude zachovanie podielu občianskej vybavenosti – zariadenia kultúry a dobudovanie verejných priestorov v území. Tieto požiadavky predložený zámer  zatiaľ obsahuje. 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa