Bratislava získala predstavu, ako by mohol vyzerať moderný areál Múzea Antická Gerulata v Rusovciach. Po rekonštrukcii by mal konkurovať obľúbeným atrakciám v meste, ale aj inej rímskej pamiatke neďaleko Bratislavy, Archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, ktorý ročne navštívi vyše 150-tisíc ľudí. Urbanisticko-architektonickú súťaž vyhodnotila porota vedená hlavnou mestskou architektkou Ingrid Konrad koncom marca a tento týždeň predstaví ocenené návrhy verejnosti.

Do súťaže prihlásili architekti 31 návrhov. Prvú cenu však nezískal nikto, pretože podľa poroty ani jeden návrh dostatočne nezabezpečil „udržateľný rozvoj archeologickej lokality a jej prezentácie“. Využitie alternatívnych zdrojov energie a väzba areálu na okolitú krajinu sú pritom dôležité v súvislosti s prípravou pamiatky na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Prihlášku Gerulaty spolu s rímskym vojenským táborom Kelemantia v Iži pri Komárne plánuje Slovensko podať na budúci rok. Najprv však musí byť hotová projektová dokumentácia k rekonštrukcii múzea. Zápis do zoznamu UNESCO by mal potom pomôcť získať peniaze na vybudovanie moderného múzea.

Dizajn areálu vzíde z jedného z dvoch návrhov, ktoré porota ocenila druhým miestom. Podľa Sone Tóthovej z kancelárie Hlavnej architektky súhlasili autori oboch návrhov s ich dopracovaním, o detailoch ešte budú rokovať. Výsledkom bude rekonštrukcia objektov lapidária a hospodárskej budovy a väčšia výstavná plocha aj kapacita múzea, ktoré by mohlo byť otvorené celý rok a nielen od jari do jesene ako teraz. „Najradšej by sme vytvorili jeden veľký areál, veľkolepú vec, ale dúfam, že sa nám to podarí aj na tomto malom území,“ povedala I. Konrad na verejnej prehliadke Múzea Gerulata po vyhlásení súťaže.

Ako bude vyzerať moderná Gerulata

Gerulata - 2. cena - navrh 18 - 02

Druhú cenu získal návrh číslo 18 autorov Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Peter Gonda, Richard Šranko, Matej Kollár a Ľubica Dubeňová. Zaujali „myšlienkou levitujúceho objektu, ktorý síce ohraničuje areál voči novej dominante sídla – veži kostola, ale nezaťažuje ho celou hmotou pôdorysu“.

Na druhom mieste skončil aj návrh číslo 30 autorov Miroslav Pavle, Štefan Rafanides, Martina Tibenská a Juraj Veselý. Ako jediný umiestňuje hlavný objekt na severozápadnej strane areálu, na hranici pôvodného tábora. Najlepšie tak zviditeľňuje pamiatku návštevníkom a otvára rozvoj areálu smerom ku kostolu.

Ako bude vyzerať moderná Gerulata

Gerulata - 2. cena - navrh 30 - 01

Tretiu cenu získal návrh od ateliéru Vallo Sadovsky Architects a odmeny bez určenia poradia Architekti Šebo Lichý, Fischers a Aprox.

Vizualizácie – autori návrhov