Petržalka zámer investora posúdila v rozsahu podanej žiadosti a jej príloh. „Hoci navrhované funkčné využitie považujeme za zaujímavé a v tunajších podmienkach tiež jedinečné, najväčším nedostatkom zámeru je jeho architektonické stvárnenie v kombinácii s jeho umiestnením,“ vysvetlila M. Halašková.

„Jednak je zámer v nesúlade s výraznou a typickou hrazdenou konštrukciou ikonickej stavby Starého mosta a jednak je jeho umiestnenie navrhované v inundačnom území,“ doplnila.

Petržalka sa ďalej zámerom nezaoberala

Mestská časť konštatovala nesúlad s územným plánom a zámerom sa ďalej nezaoberala.

S plánom postaviť 45-metrovú vyhliadkovú vežu, výhliadkovú lávku s promenádou a posedením nad korunami stromov či zipline dráhu, ktorá má spojiť ponad rieku Dunaj vyhliadkovú vežu na petržalskom brehu s 12-metrovou vežou na ružinovskom brehu, prišla firma Jufa, ktorej konateľmi sú Barbora Vetorová a Juraj Fandel.

Firma už predložila aj architektonickú štúdiu na zasadnutie petržalskej komisie územného plánu, výstavby a dopravy.

Stavbu spoločnosť plánovala nielen v blízkosti Starého mosta, ale aj v blízkosti pripravovaného developerského projektu Nové Lido na petržalskom brehu Dunaja, medzi Starým mostom a Mostom Apollo.

Spoločnosť J&T Real Estate, jeden z investorov projektu Nové Lido, uviedla, že zámer vybudovania vyhliadkovej veže a lanovej dráhy zaregistrovala len v médiách. Podobné iniciatívy podľa developera potvrdzujú záujem a dôležitosť rozvoja územia Nového Lida a potrebu rozšírenia centra mesta na petržalský breh.

JTRE ráta s peším mostom

„Rozvoj nových častí centra Bratislavy prinesie nové funkcie nábreží a predpokladá aj zvýšenie kvality ich prepojenia. Súčasťou mestskej štvrte Nové Lido, ktorá rozšíri centrum Bratislavy na pravý breh Dunaja, bude aj peší most. Bude spájať hlavné verejné priestory nových častí centra na oboch stranách rieky - námestie v Eurovea s centrálnym námestím v Novom Lide,“ povedal výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán.

Rozvoj nových častí centra Bratislavy, orientovaných k Dunaju na jeho ľavom i pravom brehu, je podľa jeho slov dlhodobým zámerom hlavného mesta zakotveným v jeho strategických dokumentoch.

Ako tvrdí, myšlienka kompozičného aj fyzického prepojenia bola overená urbanistickou štúdiou vypracovanou v úzkej spolupráci s mestom, bola verejne prerokovaná a jej princípy sú komunikované verejnosti na webe Nové Lido.

„Budúcej realizácii projektu predchádzajú územno-plánovacie procesy, ktoré má v rukách mesto,“ podotkol Pelikán.