Zámer vyplýva z architektonickej štúdie, ktorú na zasadnutie petržalskej komisie územného plánu, výstavby a dopravy predložila firma Jufa, ktorej konateľmi sú Barbora Vetorová a Juraj Fandel.

Na petržalskom brehu pri Starom moste chce investor postaviť vyhliadkovú vežu s výškou 45 metrov. Jej pracovný názov je Tower Bratislava.

„Bude charakteristická plynulým bezbariérovým výstupom až na vrchol, prístupná každej vekovej kategórii. Z vrcholu bude vyhliadka na mesto po oboch stranách Dunaja,“ píše v štúdií investor.

Posedenie nad stromami aj tobogan

Po obvode zábradlia majú byť formou galérie prezentované pamiatky Bratislavy, ale aj ostatné pamiatky v rámci Slovenska.

„Súčasťou vyhliadky bude suchý tobogan, adrenalínový prechod, taktiež aj promenáda a posedenie nad korunami stromov,“ priblížil investor.

Pri Starom moste chcú stavať 45-metrovú vyhliadkovú vežu s toboganom

Tower Bratislava (vizualizácie zo štúdie) Zdroj: Jufa

Z výšky 45 metrov by sa mali môcť návštevníci prostredníctvom lanovej dráhy zipline spustiť na opačnú stranu rieky, kde plánujú postaviť 12 metrov vysokú „pristávaciu“ vežu.

V ponuke má byť aj možnosť tandemového spustenia sa po tejto dráhe. Cieľovou skupinou majú byť najmä turisti. 

„Chceme ponúknuť atrakciu priamo v centre mesta a zároveň cielene, formou galérie, priblížiť krásy Slovenska. Vyhliadka kopíruje podobné projekty z Česka aj zo Slovenska,“ uvádza sa v štúdii s tým, že o uvedený typ atrakcie je v posledných rokoch veľký záujem.

Vyhliadkové veže majú byť z oceľových konštrukcií a ich farebnosť sa plánuje v kombinácii zelená a biela.

Komisia odporúča súťaž

Petržalská komisia územného plánu, výstavby a dopravy po rokovaní neodsúhlasila navrhované umiestnenie zámeru. Odobrila však ideu vytvorenia obdobnej stavby s rekreačno-kultúrnou funkciou v Petržalke.

Pri Starom moste chcú stavať 45-metrovú vyhliadkovú vežu s toboganom

Tower Bratislava (vizualizácie zo štúdie) Zdroj: Jufa

Komisia zároveň odporučila, aby žiadateľ na takúto významnú stavbu vypísal medzinárodnú súťaž, ktorej predmetom bude výber vhodného umiestnenia, ako aj architektonické stvárnenie.

Niektorí členovia komisie sa nestotožnili s navrhovaným umiestnením veže pri Starom moste a vyjadrili názor, žeby bolo vhodnejšie ju umiestniť na inom mieste. Iní považovali zámer z hľadiska funkčnosti za zaujímavý, problém videli v dizajne.

Mesto Bratislava potvrdilo, že zámer eviduje. „Rovnako evidujeme aj záujem investora o stretnutie so zástupcami mesta, na ktorom by chcel tento zámer predstaviť. Konkrétny termín stretnutia zatiaľ dohodnutý nie je. Viac budeme vedieť povedať po tomto stretnutí,“ povedal hovorca mesta Peter Bubla.

Obe brehy Dunaja sa výhľadovo chystá prepájať aj developer J&T Real Estate. Ten v rámci projektu Eurovea City počíta s vybudovaním lávky pre peších, ktorá by od Eurovey viedla na petržalský breh, kde developer chystá projekt Nové Lido