Vyrásť môžu na dlho voľnom pozemku s rozlohou vyše 8 500 štvorcových metrov medzi Einsteinovou ulicou, Gymnáziom Alberta Einsteina, Billou na Zadunajskej ulici a polyfunkčným objektom pri zjazde z Mosta SNP.

Nižšia budova tvaru L má stáť pozdĺž Einsteinovej ulice a východnej strany pozemku. Na dvoch dolných podlažiach sú navrhnuté obchodné priestory, zvyšok obsadia kancelárie. Vo výškovej budove sa na dolných podlažiach počíta s apartmánmi a od piateho podlažia s bytmi.

Dvojpodlažná podzemná garáž s vjazdom zo Zadunajskej ulice má poskytnúť 449 parkovacích miest. S ďalšími 32 státiami sa počíta na povrchu. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia zastávky MHD, cyklocesty, lávky cez diaľnicu a vybudovanie prepojovacích lávok pre peších.

Pripojenie áut na Einsteinovu ulicu má uľahčiť posunutie zastávky do niky a využitie súčasného zastávkového pruhu ako pripájacieho. Súčasná lávka ponad diaľnicu sa má zrekonštruovať a v druhej etape predĺžiť až na terasu obchodného domu Billa.

Projekt mal pôvodne dva varianty. Druhý nepočítal s výstavbou bytov, administratívna časť však mala byť desaťpodlažná. Schválená bytovka bude mať podobnú výšku ako susedná budova pri zjazde z mosta.

Vo firme A1 Property, ktorá vlastní pozemok a vystupuje ako navrhovateľ projektu, figurujú ľudia blízki developerskej spoločnosti Corwin Capital. Predbežné náklady na projekt boli vyčíslené na 25 miliónov eur.

View Polyfunkčné centrum Einsteinova in a larger map