Od spustenia projektu Živé námestie, ktoré rieši premenu týchto námestí, sa na tomto mieste v centre Bratislavy podarilo už zrealizovať viac ako 40 drobných a väčších zásahov na zlepšenie verejného priestoru.

„Optimalizovali sa parkovacie miesta na území, na Klobučníckej ulici a na Námestí SNP bol vytvorený priestor pre peších, plánuje sa tiež montáž nového osvetlenia na Kamennom námestí a soche na Námestí SNP či zjednotenie mobiliáru, ako sú cyklostojany, kvetináče a stĺpiky,“ spresnil P. Bubla.

O ďalších úpravách sa podľa jeho slov rozhodne po výbere víťaza súťaže, aby tieto zmeny boli v súlade s konceptom vychádzajúcim z výsledkov súťaže.

Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.