Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v hlavnom meste moderné a multifunkčné centrum, ktoré bude organizovať a hostiť národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia rôzneho charakteru.

Ide napríklad o medzinárodné kongresy, kultúrne a odborné podujatia na najvyššej úrovni, podujatia štátnej a verejnej sféry, ale aj menšie športové podujatia. Jeho vybudovaním by sa podľa predkladateľov materiálu podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu v Bratislave a na Slovensku.

Väčšia hala s trojtisícovou kapacitou

Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum predložilo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zámer vybudovať v Bratislave toto centrum a požiadalo aj o pomoc pri jeho financovaní.

Z predloženého materiálu vyplýva, že Bratislava „ako jediné hlavné mesto v Európe nemá kongresové či kultúrne centrum, dokonca ani mestskú kultúrnu halu“.

Z návrhu kongresového centra vyplýva, že najväčšia hala by mala mať kapacitu 3-tisíc miest a menšia okolo 500 miest na sedenie. Celková kapacita centra je odhadovaná približne na 4 800 miest.

Lokalita, kde by malo byť centrum vybudované, zatiaľ určená nebola. Avšak medzi požadované kritériá pri jeho vybudovaní je zaradené širšie centrum mesta, všetky druhy MHD v pešej dostupnosti do pár minút, blízkosť dostatočného počtu hotelových kapacít či pozemok s výbornou viditeľnosťou.

Financovanie výstavby projektu Národného kultúrneho a kongresového centra plánuje byť realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum v celkovej sume do 60 miliónov eur.

V prípade, ak si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady, hradené budú prípadným kapitálovým vstupom investora, bankovým úverom alebo kombináciou týchto možností. Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie šiestich rokov 2021 až 2026.

Lokalitu ešte nevybrali

Vláda zároveň uložila predsedovi Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu Richardovi Rašimu (Smer-SD), aby do 31. decembra predložil štúdiu uskutočniteľnosti zámeru vybudovania centra na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Zároveň, aby do 31. decembra 2021 predložil projekt vybudovania centra, ktorý by mal následne posúdiť Útvar hodnoty za peniaze.

R. Raši tvrdí, že Slovensko si zaslúži dôstojné kultúrne a kongresové priestory, pretože za posledné roky do toho nikto neinvestoval. Výber lokality podľa neho zatiaľ známy nie je.

Ako tvrdí, rokovania na umiestnenie centra sa môžu začať. Prínos takéhoto centra je „dôležitý pre mesto, štát, ale aj celú spoločnosť“.

Podľa R. Rašiho ide o projekt, ktorý má dlhodobý horizont. „Je dôležité, že sme teraz schválili zámer,“ povedal po rokovaní vlády.

Štát chce postaviť Národné kultúrne a kongresové centrum za 60 miliónov

Eurovea City Congress Zdroj: JTRE

Ako doplnil, jeho schválením sa môže začať pracovať na tom, aby mohla byť novej vláde doručená štúdia uskutočniteľnosti zámeru vybudovania centra. Dodal, že celý projekt bude posúdený Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ale aj Európskou komisiou.

V Bratislave sa o budovanie kongresového centra z komerčných zdrojov usiluje v súčasnosti aj developer J&T Real Estate (JTRE). Ten nakreslil kongresové priestory vo svojej plánovanej polyfunkčnej budove East Tower v rámci pokračovania výstavby štvrte Eurovea pri Dunaji v okolí Pribinovej ulice.

Tento objekt má však developer rozpracovaný v koncepte územia aj v podobe bez kongresových priestorov. O finálnej podobe sa ešte má rozhodnúť, povedal v rozhovore pre TREND výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Kongres v Bratislave absentuje

Počas predchádzajúcich 30 rokov sa v Bratislave postavili milióny štvorcových metrov kancelárií, bytov, nákupných centier, ale nikto neinvestoval do verejne prospešných kongresových či kultúrnych kapacít.

Preto je potrebné privítať a oceniť stredajšie rozhodnutie vlády, ktorým podporila zámer výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Uviedol to Róbert Vass, zastupujúci občianske združenie (OZ) Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré projekt iniciovalo a bude ho koordinovať.

Upozornil, že umelecká obec i občianska spoločnosť dlhodobo poukazujú na absenciu takéhoto kultúrneho stánku na Slovensku.

„Cítili sme to aj počas predsedníctiev Slovenska v EÚ či OBSE, keď sa stretnutia ministrov a premiérov museli konať v budove Slovenskej filharmónie alebo na výstaviskách. Slovensko si zaslúži viac. Bratislava je jediné hlavné mesto bez kongresového a kultúrneho centra,“ uviedol R. Vass.

Upozornil, že stredajšie uznesenie vlády je len prvým krokom v dlhodobom procese. „Ďalším bude vypracovanie veľmi konkrétnej štúdie s konkrétnym miestom, pričom štát už bude súčasťou všetkých ďalších procesov. Len čo budeme mať k dispozícii konkrétny kvantifikovateľný projekt, budeme ho verejne komunikovať. Do procesu ešte zasiahnu Protimonopolný úrad SR, Európska komisia a bude ho hodnotiť aj Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR. Až potom bude môcť nová vláda rozhodnúť o prípadnom uvoľnení prostriedkov,“ pripomenul R. Vass.

Poukázal i na to, že objem 60 miliónov eur, ktorý sa spomína ako finančný rámec pri vzniku centra, je v nižšom objeme než prostriedky, ktoré poskytli na výstavbu podobných centier iné krajiny.

„V Krakove išlo o 83 miliónov eur, v Katoviciach ešte o päť miliónov viac a v švajčiarskom Lausanne bolo takéto centrum realizované za 120 miliónov eur,“ priblížil zástupca OZ.