„Stále si myslím, že proces je zvratný a nič nie je definitívne. Som optimista a verím, že táto, nazvem to opacha, na ktorú sa zmenil hotel, zmení podobu a bude poľudštená,“ hovorí R. Števčík. Podľa neho nikto netušil, čo sa „dialo za lešením a plachtou“.

Starosta chápe a zdieľa rozhorčenie, sám zostal prekvapený a šokovaný z nového vzhľadu hotela. Stojí si ale za tým, že staromestský stavebný úrad konal v rámci zákonných oprávnení, ktoré má.

Starosta Starého Mesta: Danube sa zmenil na opachu, neskolaudujeme ho

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

Keď sa však stavebník podľa neho rozhodne spraviť niečo bez súhlasu pamiatkarov, keď postaví čiernu stavbu alebo v rozpore so stavebným povolením, samosprávy mu v tom nevedia veľmi zabrániť. Jediným sankčným nástrojom, ktorý stavebný úrad má, je pokuta alebo zastavenie procesov, zastavenie stavby či pozastavenie kolaudácie.

V tomto prípade kolaudácia pozastavená bola. „Vzhľadom na kompetencie, ktoré máme, môžem potvrdiť, že stavebný úrad neskolauduje túto stavbu, ktorá sa nebude môcť využívať, pokiaľ nebudú súhlasy všetkých dotknutých inštitúcií,“ tvrdí R. Števčík s tým, že súhlasné stanovisko musí dať aj Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava.

Práve pamiatkari sú jednou z inštitúcií, na ktoré sa zniesla vlna kritiky. Za svojvoľné konanie investora však odmietajú niesť zodpovednosť. Riaditeľ Peter Jurkovič síce potvrdil, že KPÚ vydal v minulosti záväzné stanovisko, v ktorom schválil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na rekonštrukciu hotela, avšak s podmienkami a prísnymi regulatívmi, ktoré stavebník nesplnil.

Starosta Starého Mesta: Danube sa zmenil na opachu, neskolaudujeme ho

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

„Vyjadríme sa v kolaudačnom konaní a naše vyjadrenie bude podkladom pre stavebný úrad. Ten bude v zmysle zákona následne konať," skonštatoval už skôr pre TASR P. Jurkovič. Podotkol, že v súvislosti s hotelom už zasadala pamiatková komisia úradu a vyjadrila negatívne stanovisko.

Starosta Starého Mesta: Danube sa zmenil na opachu, neskolaudujeme ho

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

P. Jurkovič nepredpokladá, že by sa stanovisko malo meniť. „Musíme si počkať, aké budú stanoviská ostatných organizácií. Ich odpovede sú v tomto prípade kľúčové,“ odpovedá R. Števčík na otázku, aký bude prípadne ďalší postup a či stavebný úrad Starého Mesta vyzve stavebníka k náprave, alebo či uloží pokutu. Na otázky TASR investor doteraz nereagoval.

Starosta Starého Mesta: Danube sa zmenil na opachu, neskolaudujeme ho

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH