O škole pritom developer uvažoval  dlhodobo a bola zahrnutá aj v plánoch, ktoré prvýkrát predstavil ešte pred desiatimi rokmi. Aktuálne projekt školy posúva do ďalšej fázy, keď úradom predkladá zámer na jej realizáciu. „Navrhovaná škola bude dopĺňať obytnú zónu Južné mesto o funkciu základnej občianskej vybavenosti – vzdelanie,“ píše developer v zámere, ktorý posudzujú úrady.

Na konečnej električky

Škola má byť umiestnená v zóne mesto, časť Janíkov dvor. Riešené územie je v súčasnosti nezastavané, zarastené náletovými drevinami. Celková plocha areálu má výmeru 22 818 štvorcových metrov. V blízkosti objektu je naplánovaná konečná zastávka plánovaného predĺženia elektičkovej trate a novonavrhovaná zastávka autobusov mestskej hromadnej dopravy.  

Na sever od objektu školy sa bude nachádzať líniový park prechádzajúci celou časťou zóny Mesto.  Z južnej strany je navrhnutá obojsmerná komunikácia s kolmým parkovaním, z východnej strany s pozdĺžnym parkovaním a priestorom pre vysadenie a naloženie detí. Východná obslužná komunikácia končí vjazdom do podzemného parkovania v objekte pre 55 áut. Ďalších 12 miest má byť pri komplexe.

V Slnečniciach pripravujú školu, pozrite si návrhy developera

Areál školy v Slnečniciach Zdroj: EIA/Cresco Group

Samotný objekt je navrhnutý ako osemtrakt s troma centrálnymi schodiskami. Stavba má byť kompletne podpivničená a má mať štyri nadzemné podlažia s možnosťou využitia strechy pre exteriérové multifunkčné ihrisko.

Pre 1 500 žiakov

Celkovo by mala škola vytvoriť 17 030 štvorcových metrov podlahovej plochy. Podľa odhadov developera by malo školu využívať 1 500 žiakov. So stavebnými prácami by mali začať v auguste budúceho roka, stavba by mala byť hotová o dva roky neskôr. 

Slnečnice sú najväčším realizovaným projektom v rámci Bratislavy. Po ich dokončení poskytnú bývanie pre 9 000 obyvateľov. Projekt je rozdelený do dvoch častí. Zóna Mesto poskytuje prevažne mestský charakter bývania a okrem obytnej zóny v nej vzniklo nákupné centrum a počíta sa s výstavbou kancelárskej časti.

V Slnečniciach pripravujú školu, pozrite si návrhy developera

Chodba školy v Slnečniciach Zdroj: EIA/Cresco Group

Zóna Viladomy má ambíciu ponúknuť komornejšiu formu bývania a je situovaná južnejšie, pri ceste na Rusovce. Celkovo má projekt obsluhovať 8 609 parkovacích stojísk.