Podľa predbežných odhadov samosprávy by mohla byť budova vyplatená do konca roka, v rozpočte má na to mestská časť vyčlenených 400-tisíc eur.

„Na budove sú pamiatkovo chránené zatiaľ len reliéfy, ale my chceme, aby bola celá budova pamiatkovo chránená. Aj pri projektovaní, aj pri rekonštrukcii budovy budeme komunikovať a spolupracovať s pamiatkarmi,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

O konkrétnom termíne, kedy by mohla byť budova bývalej radnice vo vlastníctve mestskej časti, hovoriť veľmi nechcel. Majiteľka spoločnosti, s ktorou kúpu vyjednal, medzičasom zomrela a pravdepodobne sa bude podľa starostu čakať aj na dedičské konanie. Verí však, že kúpno-predajná zmluva bude čo najskôr podpísaná a budova vyplatená.

Celú budovu ako pamiatku už raz zamietli 

Odhadnúť sa podľa neho nedá ani samotná rekonštrukcia, ktorá bude závisieť okrem iného aj od procesu vyhlasovania za NKP.

„Zámer mestskej časti o odkúpenie budovy bývalej radnice je nám známy, ako aj plán vyhlásiť celú budovu za národnú kultúrnu pamiatku,“ skonštatoval Peter Škulavík, vedúci odboru štátneho informačného systému Pamiatkového úradu SR.

Poznamenal, že pamiatkari už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za národnú kultúrnu pamiatku, rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len päť reliéfov v exteriéri.

Pamiatkový úrad SR začne v novej veci konať, len čo bude budova starej radnice v majetku mestskej časti, ktorá zároveň podá žiadosť o jej vyhlásenie za NKP.

„Dĺžku procesu, keďže ide o správne konanie, nie je možné určiť, keďže tomuto aktu musí predchádzať, samozrejme, majetkový prevod budovy, vrátane zavedenia nového vlastníka do katastra nehnuteľností,“ podotkol P. Škulavík.

Ružinov sa k budove starej radnice zatiaľ nedostal, čaká sa na dedičské konanie

Bývalá radnica v Prievoze Zdroj: Google StreetView

Do projektu rekonštrukcie obnovy bude mať čo povedať aj Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava. „Stanoví podmienky podľa rozsahu vyhlásenia s dôrazom na zachovanie pamiatkovo chránených prvkov a konštrukcií,“ uviedla Eva Falbová, hlavná radkyňa KPÚ Bratislava.

Úrad pritom ešte v roku 2017 vydal rozhodnutie k zámeru na reštaurovanie reliéfov umiestnených na fasádach, o čo požiadal súčasný vlastník budovy.

Sobáše, výstavy, koncerty

V rámci rekonštrukcie objektu sa podľa mestskej časti počíta okrem iného s rekonštrukciou strechy či vybúraním priečok, ktoré boli umelo vybudované pre niekdajšie zdravotnícke zariadenie. Podľa starých plánov a zameraní by sa mala budova dostať do pôvodného stavu. Následne by mohla slúžiť na sobáše, výstavy či koncerty.

Samospráva chce na financovanie prác využiť nielen svoje peniaze, uchádzať sa bude aj o mimorozpočtové prostriedky či eurofondy. Podľa Pekára sa chce mestská časť zapojiť aj do pripravovanej výzvy na rekonštrukciu historických budov a žiadať o grant.

Aktuálnu výzvu pripravuje Ministerstvo kultúry SR na rok 2019, zverejnená by mala byť v polovici októbra. Rezort však upozorňuje, že dotácie sú určené len pre NKP.

„Takže pokiaľ predmetná budova nie je zapísaná do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok, na jej rekonštrukciu dotáciu nie je možné použiť,“ poznamenalo ministerstvo. Pokiaľ sú pamiatkovo chránené len reliéfy na budove, dotačný systém bude možné využiť len na ich obnovu.