Mestská časť plánuje v budove na Radničnom námestí, ktorá v súčasnosti chátra, zriadiť kultúrny stánok, sobášnu sieň, reprezentačné i výstavné priestory. „My sme sa s vlastníkom nehnuteľnosti dohodli, že nám umožní vstup ešte pred tým, ako prebehne v septembri zastupiteľstvo, aby sme mohli predbežne odhadnúť náklady na rekonštrukciu, lebo do tej nehnuteľnosti z jednej strany zateká,“ približuje starosta.

Stará radnica je podľa D. Pekára architektonický unikát a jej päť figurálnych reliéfov zobrazujúcich oráča, kosca, kočiša, murára a kováča je národnou kultúrnou pamiatkou.  Verí, že po náležitej renovácii bude radnica slúžiť dlhé roky, aj preto chce, aby bola celá budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

„Nerád by som bol, aby boli znehodnotené pamiatky ako oblúkové zárubne, dvere či hodinový stroj. Pred rekonštrukciou chceme preto zrealizovať prieskum, aby odborníci prišli a povedali, čo má kultúrnu a historickú hodnotu,“ podotýka D. Pekár. Starú radnicu plánuje mestská časť obnoviť tak, ako vyzerala v minulosti, keď bola postavená.

Ružinov chce zachrániť starú radnicu v Prievoze, dohodol jej odkúpenie

Bývalá radnica v Prievoze - detail pamiatkovo chránených reliéfov Zdroj: Mestská časť Ružinov

Bývalý obecný dom v Prievoze je zaradený medzi pamätihodnosti mestskej časti Ružinov aj medzi pamätihodnosti mesta. Podľa údajov z evidencie Mestského ústavu ochrany pamiatok bol postavený v roku 1931 podľa projektu známych architektov Christiana Ludwiga a Augustína Danielisa.

„Ide o mimoriadne cenný príklad spojenia kvalitnej funkcionalistickej architektúry s výtvarnými prvkami - autorom reliéfnej výzdoby na fasádach objektu je slávny bratislavský sochár Alojz Rigele. Objekt je postavený na jednoduchom štvorcovom pôdoryse, vnútorná dispozícia je fungujúca a prehľadná, vonkajšie pôsobenie stavby sa snaží o maximálne čisté (puristické) pôsobenie architektúry,“ píše ústav.

Ružinov aktuálne investuje aj do údržby spoločenských domov. V Dome kultúry Ružinov vyčlenila samospráva peniaze na nové sociálne zariadenia, novú vzduchotechniku či výmenu svietidiel. V Spoločenskom dome Nivy sa bude rekonštruovať strecha a realizovať aj nová vzduchotechnika. V Spoločenskom dome Trávniky budú rekonštruovať schodisko a terasu.