„Určite chceme projekt obnoviť a dokončiť výstavbu, požiadali sme o predĺženie stavebného povolenia. Uvidíme, či bude obnovené, alebo pôjdeme cestou nového stavebného povolenia,“ hovorí Peter Kuliffay, podpredseda predstavenstva spoločnosti Euro City Park nedávno premenovanej na Living Park.

Mesto sa zatiaľ k žiadosti nevyjadrilo. „Mesto Nitra bude aj v tomto prípade postupovať v súlade s platným stavebným zákonom,“ reaguje Andrej Jančovič z nitrianskej radnice.

Spoločnosť Living Park sa nedávno rozhodla, že hotel a kancelárie súčasťou projektu nebudú, zostane len nákupná funkcia a bývanie. Projekt sa podľa P. Kuliffaya stále dolaďuje, detaily zatiaľ nechcú zverejniť. „Máme spracovanú novú architektonickú štúdiu, prezentovali sme ju na meste,“ dodáva.

Investorovi, za ktorým je spoločnosť ICT Istroconti, sa podarilo nájsť na dostavbu centra partnera zo súkromného sektora. „Ak by sa našiel ešte nejaký záujemca o investíciu, sme tomu otvorení,“ podotýka P. Kuliffay.

Ešte tento rok chce Living Park požiadať banky o úver na financovanie výstavby, samotné práce by sa mohli začať budúci rok. Celkové náklady na City Park budú do 50 miliónov eur, z toho už bolo preinvestovaných zhruba 12 miliónov.

Rozostavaný City Park v Nitre chcú dostavať

City Park Nitra - pôvodná vizualizácia Zdroj: Euro City Park

Rozostavaný betónový skelet City Parku stojí na brehu rieky Nitry pri Brezovom háji už deväť rokov. Výstavba sa začala v roku 2007, termín dokončenia bol jeseň 2008. V centre s prenajímateľnou plochou 27-tisíc štvorcových metrov boli ohlásení aj konkrétni nájomcovia, obsadených malo byť v čase začiatku prác 60 percent plochy.

Investor práce prerušil v roku 2008 pre právne spory o pozemky a spochybnenie stavebného povolenia, potom nevedel nájsť partnera. Pozemky vlastní cirkev, investor ich má prenajaté.

Koncom apríla tohto roka schválili nitrianski mestskí poslanci Euro City Parku prenájom parkoviska v areáli bývalých kasární pod Zoborom do 31. decembra 2017. O prenájom plôch požiadala spoločnosť s tým, že 30. júna sa jej končil prenájom 250 parkovacích miest na parkovisku pred Zimným štadiónom, ktoré plánovala využiť na parkovanie vozidiel počas výstavby City Parku.

Keďže deklaruje záujem centrum dostavať, bude potrebovať nové parkovacie miesta. „Mesto Nitra má záujem o dostavbu rozostavanej stavby pri brehu rieky Nitra a preto hľadá možnosti prenájmu parkovacej plochy pre stavebníka,“ písalo sa v návrhu na prenájom, ktorý schválili poslanci.