Na jeseň sa hovorilo o tom, že dlhodobá rekonštrukcia SNG by mala byť dokončená do júla 2021. Stavebnú časť teda majú realizovať najnovšie ešte o pol roka dlhšie.

„Strategickým cieľom Ministerstva kultúry SR je, aby Slovenská republika umožnila svojej jedinej národnej fondovej galérii v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu profesionálne fungovať v oblasti sprostredkovania vizuálneho umenia širokému spektru odbornej a laickej verejnosti,“ skonštatovala šéfka rezortu kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).

Prekvapilo podzemie aj krivé konštrukcie

Podľa ministerky bude zároveň možné bezpečne uložiť zbierkové predmety vo vlastníctve štátu nevyčísliteľnej historickej, kultúrnej, umeleckej a dokumentačnej hodnoty v objekte Depozitárneho domu.

Rekonštrukcia Národnej galérie má ďalší posunutý termín dokončenia

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (október 2019) Zdroj: TASR

Vedenie SNG prijalo správu o výsledku zo stredajšieho rokovania vlády podľa generálnej riaditeľky galérie Alexandry Kusej s potešením.

„O to viac, že rekonštrukcia nie je len obnovou chátrajúcich budov. Je to komplexný reštart a jedinečná možnosť ukázať, čo to znamená, byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku,“ poznamenala A. Kusá.

Ministerstvo kultúry ako predkladateľ návrhu vysvetlilo, že posun v termíne dokončenia i zvýšenie nákladov sú spôsobené reálnym stavom rekonštruovaného objektu a jeho častí.

Poukázalo pritom na rozpor medzi pôvodnou dokumentáciou z roku 1977 a skutkovým stavom, takisto aj na kritický stav podzemných podlaží, koróziu a krivosť nosných oceľových konštrukcií, nevyhnutnosť realizácie nových vrtov pre čerpacie a vsakovacie studne, potreba revízií či nutnosť zmeny typov káblov pre silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Na zvýšenie nákladov majú vplyv aj reálne ceny v stavebníctve.

Rekonštrukcia Národnej galérie má ďalší posunutý termín dokončenia

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (október 2019) Zdroj: TASR

Kvalifikovaný odhad celkových investičných nákladov stanovil na jeseň 2019 na žiadosť rezortu Znalecký ústav v odbore stavebníctvo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

„Odhad celkových nákladov bol určený vo výške 57 939 502 eur bez DPH, 69 527 402 eur s DPH,“ konkretizuje ministerstvo. „Vrátane odporúčanej rezervy desať percent predstavuje celkový potrebný rozdiel na dofinancovanie 26 320 000 eur s DPH,“ dodáva.

Vybavenie interiéru chcú riešiť samostatne

Túto sumu odporúča ministerstvo v predloženom návrhu zvýšiť o pol milióna eur na vypracovanie projektovej prípravy realizácie vonkajšieho a vnútorného interiéru zrekonštruovaného areálu budov galérie.

„Na dodanie vybavenia interiéru areálu ako ďalšej investičnej akcie, navrhujeme pripraviť do 31. decembra 2020 samostatný materiál na rokovanie vlády SR,“ spresnil rezort kultúry. Podľa predpokladu ministerstva by mal byť areál vybavený do 31. mája 2022.

Rekonštrukciu SNG schválila vláda v decembri 2015, podľa pôvodného zámeru sa mala uskutočniť v rokoch 2016 až 2018 s celkovým nákladom 48 718 937 eur s DPH.

Rekonštrukcia Národnej galérie má ďalší posunutý termín dokončenia

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (október 2019) Zdroj: TASR

V druhej polovici roka 2016 bola investičná akcia prerušená počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie, podľa upraveného harmonogramu mala byť rekonštrukcia dokončená v polovici roka 2019.

Z dôvodu komplikovanosti výstavby i nevyhnutných revízií stavebných postupov súvisiacich s reálnym stavom odkrytých konštrukcií a ďalších faktorov, sa termín ďalej posúval.