„Myslím, že je to realistický termín, čaká nás veľmi veľa interiérových prác,“ uviedla A. Kusá. Pred rokom bol odhadovaný termín dokončenia apríl 2020.

A. Kusá potvrdila aj zámer rozšíriť plánovanú investičnú úlohu o prípravu a dodávku interiéru stavby (v objeme približne sedem miliónov eur), služby súvisiace s projektovými prácami, inžinieringom a stavebným a autorským dozorom (v objeme približne 2,7 milióna eur) a zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby v objeme takmer 11 miliónov eur.

Vyššie náklady

„Celkové investičné náklady by tak mali dosiahnuť približne 69,5 miliónov eur,“ priblížila A. Kusá. Je to o 20 miliónov viac, ako v projekte spred takmer štyroch rokov, ktorý odsúhlasila vláda.

„Navýšenie ceny stavebných prác je potvrdené dvomi znaleckými posudkami,“ upozornila A. Kusá.

Informovala takisto, že nové odhady termínov dokončenia i objemu investícií poskytla galéria Ministerstvu kultúry (MK) SR pre podklady, ktoré chce rezort v rámci materiálu o dokončení modernizácie kultúrnej inštitúcie predložiť na vládu.

„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu SNG je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj prihlásením sa k európskym hodnotám. Tak k rekonštrukcii pristupujeme,“ zdôraznila A. Kusá.

Zrekonštruovaný kultúrny stánok by mal podľa jej slov prispieť k vzdelávaniu, kultivácii a spájaniu spoločnosti.

„Do nových priestorov už kurátori pripravujú výstavný plán a podobu stálych expozícií, ktoré by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z ostatných rokov,“ dodala generálna riaditeľka SNG.

S fyzickou realizáciou rekonštrukcie SNG sa začalo v januári 2016, pôvodne mali byť práce dokončené v závere roka 2018.

Termín dokončenia sa posúva

Termín sa postupne posúval v dôsledku komplikovanosti celej výstavby i nevyhnutných revízií stavebných postupov súvisiacich s reálnym stavom odkrytých konštrukcií a ďalších faktorov, ako je napríklad blízkosť Dunaja, prítomnosť spodnej vody či pozostatkov minulých stavebných zásahov.

Pôvodne boli celkové náklady vyčíslené na necelých 49 miliónov eur. Ešte vlani sa hovorilo o sume necelých 52 miliónov eur.

Do 30. septembra 2019 bolo preinvestovaných 24 133 182 eur, teda 49,54 percenta z plánovaného investičného nákladu.